Skoleelever planter skov for et bedre klima

27-11-2015

Knapt 100 elever fra Feldballe Friskole og Rønde Skole har den seneste uge trukket i røjserne og taget fat i spaderne.

Eleverne har over 3 dage plantet træer i Hestehave Skov og Ringelmose Skov syd for Rønde. I alt har eleverne tilsammen plantet knapt 1200 træer for et bedre klima med klimakampagnen Genplant Planeten. På landsplan har børn fra 200 skoler plantet ca. 35.000 træer på skoler og i skove over hele landet.

 undefined

I sne og slud - skal træerne ud

Formål med træplantingen
Formålet med Genplant Planeten er at vise børn og unge, at de selv kan handle aktivt for et bedre klima. Projektet sætter samtidig fokus på, at træplantning, bæredygtigt skovbrug og brug af træ er en del af løsningen på klimaproblemet. Hvert træ vil optage CO2 fra luften og bygge kulstoffet ind i træet. Når vi planter skov og bruger træ fra bæredygtigt dyrkede skove, kan vi på den måde binde en del af den CO2, som skaber klimaproblemet. Genplant Planeten kampagnen kører både i 2015, 2016 og 2017.

undefined

Mudder kan også være en udfordring - særligt når ens støvler sidder for dybt. 

”Ud over målet med kampagnen, så synes vi i Naturstyrelsen at også er vigtigt at vi giver de unge mennesker et indblik hvordan vore skove dyrkes, og dermed hvordan vi fremstiler træ til mange formål. Udover selve plantningen forsøger vi også at finde tid til at fortælle lidt om skovdrift, om hvad vi gør for at give en lang række planter og dyr levemuligheder i skoven” siger biolog Jan Højland, Naturstyrelsen. Og han fortsætter; ”Efter et besøg hos os skal eleverne gerne have det indtryk, at skovdyrkning er noget der kræver en langsigtet plan, at der foruden træ også skal være plads til andre naturværdier i skoven, og at skoven et sted man er velkommen til at besøg både som stille skovgæst men også som motionist.”

Nyt ude-undervisningsmateriale
Med Genplant Planeten udgiver Skoven i Skolen hæftet "Genplant Planeten - Træets kredsløb og klimaet". Materialet bygger på udeskolepædagogik - og eleverne arbejder teoretisk og praktisk med klima og med at plante træer, dyrke skov, fælde træer, bruge træ og træ som grøn energi.

Den nye skov
Skovbilledet vil gradvist ændre udseende fra nåletræ til løvtræ. Baggrunden for dette ar at Naturstyrelsen har valgt en strategi, der skal gøre skovene mere stabile overfor hård blæst og storme.  De træer eleverne har plantet er derfor hovedsageligt løvtræ så som bøg og eg, dog med en mindre andel af nåletræsarten Douglasgran, der har vist sig at været et særdeles stabilt nåletræ under storme. Derudover skal den nye skov være med til at sikre flere naturværdier i statens skove i form af flere levesteder for insekter og fugle.

 Link til digital guide for Kalø