Genplant planeten

06-11-2015

60 glade børn fra Frisholm skole i Them var ude og hjælpe med at plante træer.

Vi ved alle at klimaet ændres, et er at vide det et andet er at forstå det.

Ved at få oplevelser og oplysning ind samlet forstås det bedre.

Frisholm Skoles tre 4. klasser besøgte derfor Naturstyrelsen Søhøjlandet og hjalp os med at plante træer.  Vi havde fundet et areal, hvor der før havde været pyntegrønt, der var ryddet.

Børnene gik til den og under kyndig instruktion af skovløber Henning Nielsen, undervejs var der og også tid til at gå i skoven og se hele kredsløbet med fældning af træ, høre om skovdyrkningen og om en natur der udfolder sig her.

Efter at have tilplantet området var der en velfortjent pause og mad omkring bålet på shelterpladsen ved Høgdal.