Grangrene – vær så god!

20-11-2015

Her kan du finde grangrene til en juledekoration

Her op mod jul er der altid forespørgsel om man må samle af grangrene i skovbunden. I områder hvor der laves pyntegrønt er problemet at det er umuligt at se hvornår klipperne er færdige og derfor er det ikke umiddelbart lovligt at samle her.

Men mangler du lidt grangrene til en dekoration, så gå ned i Vejlbo Mose lige nu. Her inde i gedehegnet har vi fældet en stor ædelgran og den må I klippe af i rimeligt omfang til eget brug.

Så vær så god fra os til jer!