Nye udsigtpunkter på Fur

18-11-2015

Realdania, Naturstyrelsen og arealejer Mildred Fog har i samarbejde med Skive Kommune og Muserum (Furs Fossiler) afsluttet projektet, Diatoméer. Dermed er der etableret 3 nye udsigtspunkter på Knudeklinten på Fur. Fredag den 20. november indvies de 3 udsigtspunkter ved et arrangement ved Fur Bryghus og Knudeklinterne kl. 13:00. Alle er velkomne.

undefined 

Projektet ”Diatoméer” er gennemført af Realdania, Naturstyrelsen og arealejer Mildred Fog i samarbejde med Skive Kommune og Muse®um. Projektet er en del af initiativet ”Steder i landskabet”, hvor enkle arkitektoniske indgreb skal højne oplevelsen af naturen forskellige steder i landet.

”Diatoméer” er 3 platforme og udsigtspunkter designet med inspiration fra de mange arter af diatoméer, der findes i moleret på Fur. Platformene er udført i cortenstål, der ”ruster” af sig selv og får en rødlig farve, ligesom når moleret forvitrer, fx som Den Røde Sten i vandkanten nær Østklinten på Fur.

Diatoméerne i Furs moler er kiselalger, som er mellem 0,04 og 0,2 mm store. De har skaller af kisel, og har meget forskellig facon fra art til art.

”Steder i landskabet” er ét af tre delinitiativer i Realdanias kampagne, ”Stedet tæller”. Initiativet sætter fokus på, hvordan den gode oplevelse i naturen kan understøttes med enkel, smuk og funktionel arkitektur i mindste skala. I samarbejde med Naturstyrelsen har Realdania sat rammerne for 10 sådanne projekter i landets yderområder.

Arealerne ved Knudeklinterne ejes af Mildred Fog, der også er indehaver af Fur Bryghus. Naturstyrelsen forvalter andre 98 ha naturarealer på Nordfur.

Som led i projektet har Naturstyrelsen udarbejdet en ny digital naturguide for Fur samt en tilhørende miniguide samt opsat informationstavler ved Knudeklinterne. Se Naturguiden for Fur

undefined

 

Torben Bøgeskov

Naturvejleder, projektleder
Midtjylland