Juletræ og pyntegrønt til lokale børneinstitutioner

05-11-2015

Naturstyrelsen Thy giver lokale børneinstitutioner i Thisted, Morsø og Jammerbugt kommune mulighed for at fælde et juletræ og samle lidt pyntegrønt i skovbunden

 I Naturstyrelsen Thy’s plantager er der fra nu af og frem til jul mulighed for, at børneinstitutioner kan samle lidt pyntegrønt i skovbunden på udvalgte steder, hvor der har været klippet i år. Det drejer sig om områder i Vandet og Vilsbøl Klitplantage,samt Korsø Plantage. Kort over udvalgte områder.

Naturstyrelsen Thy har stadig enkelte juletræsbevoksninger, hvor juletræerne er dyrket uden brug af kemiske stoffer. Her er det muligt efter forudgående aftale med Skovfoged Per Kynde på telefon 72 54 3 973/22 22 16 10 eller Skovløber Jens Jakobsen Jensen på telefon 98 21 16 29/26 87 54 37 at træffe aftale om mod betaling selv at fælde et juletræ i skoven.

Kontakt

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig