De første Livstræer ved Fussingø er nu udpeget

03-12-2015

5a fra Øster Bjerregrav Skole har udpeget 21 livstræer i skovene ved Fussingø vest for Randers.

I forbindelse med klimaprojektet Genplant Planten var 3 klasser fra Bjerregrav Skole involveret i at plante nye træer i skovene ved Fussingø. Nye træer der skal blive til kommende skov og bidrage til et bedre klima, men også beregnet til tømmer, brænde med mere.

Men skoven skal også kunne mere end blot producere træ til diverse formål, den skal også være med til at sikre sårbare arters levevilkår.

Derfor gik 5a fra Bjerregrav skole skridtet videre og så på træer i den modne alder. De såkaldte Livstræer, der skal have lov til at stå til naturligt henfald og glæde for en lang række både planter og dyr. Livstræerne beskyttes så de kan blive ældgamle og varigt huse sjældne og truede arter. Det drejer sig bl.a. om svampe, mosser, laver, insekter, hulrugende fugle og pattedyr f.eks. flagermus. Livstræer er vært for et rigt dyre- og planteliv og bidrager til en stor artsrigdom i vore skove.

undefined undefined

Alt er noteret og træet afmærket.

5a var rundt i skoven på og udpegede egnede Livstræer. De 21 elever fandt 21 livstræer med de karaktertræk, der er ønskelige for at give Livstræerne den funktion de er tiltænkt. Eller som en af eleverne udtrykte det: ”Det er altså alle de grimme træer vi skal finde”. De 21 træer er de første udpegede træer ved Naturstyrelsen Kronjylland. På landsplan er det målet at vi når ca. 500.000 Livstræer.

Eleverne kommer igen til foråret og udpeger flere Livstræer. Samtidig ser de så hvilke af deres udpegede træer, der så også er godkendte og registreret som Livstræer.

Livstræer der ønskes udpeget er:

 • Mindst 20 cm tykt målt i brysthøjde over jorden (1,3 m).
 • Alle slags løvtræer og nåletræer kan udpeges.
 • Gamle egetræer og andre gamle løvtræer.
 • Atypiske træer og markante træer.
 • Træer med tydelige huller og hulheder.
 • Træer med store brækkede grene.
 • Træer med svampe, laver eller mosser.
 • Kun levende træer udpeges som livstræer.

Træer der ikke kan udpeges:

 • Økonomisk værdifulde træer med rette stammer uden grene.
 • Træer nærmere end to meter fra fortidsminder.
 • Ustabile eller delvist væltede træer.
 • Døde træer.

Læs mere om projekt Livstræer.