30-11-2015

Naturstyrelsen rydder sidste rest af fyrretræerne ved Slettervang på det sydlige Helgenæs.
I forbindelse med plejen af arealerne ved de sydvendte kyster på Helgenæs har Naturstyrelsen fældet de sidste holme af fyrretræer, der blev plantet en gang i 1960’erne.

Et besøg på det sydlige Helgenæs har altid været domineret af den dramatiske kyst med de høje og stejle skrænter. Følger man vandreruten ud til Tyskertårnet belønnes man med en fantastisk udsigt på 180 grader mod syd. Længst mod øst ses øen Hjelm, stik mod syd ses Samsø med tilsvarende høje skrænter og mod vest ses Århus. Det vil sige, at det er først nu hvor fyrretræerne er fældet, at Århus står tydeligt frem i horisonten. Træerne var efterhånden blevet så høje, at de tog udsigt mod Århus.

undefined  

Udsigten fra Tyskertårnet - før fældningen.   

undefined

Udsigten - efter fældningen.

Den primære hensigt med rydningen af fyrretræerne er ikke at sikre udsigten, men derimod at skabe naturtypen overdrev.  Overdrev er en naturtype, der fremkommer ved lang tids græsning af arealer på tør bund. Netop den naturtype som store dele af det sydlige Helgenæs er kendt for. En naturtype man ellers ikke finder ret mange steder i Danmark. Så overdrev er for Syddjurs, hvad vadehavet er for Sønderjylland.

Overdrev er typisk opstået på sandede og ofte svært opdyrkelige landbrugsjorde. Ordet overdrev betyder egentlig en stenet jord, der ligger udyrket hen, og som kun benyttes til græsning. Overdrevsarealer er altså ikke opstået på græsarealer i forbindelse med høslæt.

Overdrev er interessante, de er levested for en lang række planter, med specielle egenskaber. Oftest har planterne et forsvar mod græssende dyr enten i form af torne eller ved at de smager helt forfærdeligt. Urterne er også tilpasset en vækstform helt nede i jordoverfladen – alt, der stikker for højt op, risikerer nemlig at blive spist. Er der buske på overdrevet, vil de oftest fremstå som stærkt nedbidte og kugleformede. Medmindre der er enkelte træer og buske, der er heldige at få en højde, hvor dyrene ikke kan nå dem.

Arterne på overdrev er sårbare, og derfor er en målrettet indsats for at sikre levestederne vigtig, for også at kunne bevare arterne. Overdrevene er vigtige ikke blot for planterne men i høj grad også for insekter, edderkopper, krybdyr og fugle. Græssende dyr giver masser af kokasser og dermed masser af mulighed for liv. Ligeledes er varme pletter på sydvendte skråninger det fortrukne levested for mange arter. Alt sammen noget der indgår i det langsigtede mål med fældningen af fyrretræerne og plejen af overdrevene på Helgenæs.

Link til digital guide for Helgenæs

Du kan også læse mere om Sletterhage Fyr og foreningen Sletterhage Fyrs Venner.