Naturpleje ved Hellig Kilden i Mols Bjerge

03-11-2015

Her i efteråret vil naturgæster i Mols Bjerge blive mødt af et usædvanligt syn. Større og mindre områder med bar jord, måske endda synet af kæmpestore maskiner, der netop er i gang med at fræse eller pløje jordoverflade.

Det kan se meget dramatisk ud når større eller mindre arealer er ryddet for træer og krat. Og specielt hvis man ser de store maskiner der udfører arbejdet. Naturstyrelsen har tidligere ryddet nåletræsplantager i området nord for Trehøje midt i Mols Bjerge. Nu er stød og efterladte grene knust og jorden bearbejdet for at fremme kreaturernes græsning i foldene.

undefined

Foto: Peter Staunsbjerg. Nogle af de maskiner der har været brugt til klargøringen af arealerne ved Hellig Kilde.

Kreaturerne er vigtige naturplejere, idet de går mere varieret til værks end en slåmaskine. Nogle planter undgår dyrene - andre elsker de, og så kommer de rundt på arealet mere spredt og tilfældigt end når en maskine kører over arealet. Sigtet er at fremme levevilkårene for en lang række af de arter, der hører til på overdrev og heder i Mols Bjerge.

Voldsomt nu, men snart blomstrende overdrev 

For få år siden blev fyrretræer fældet og hele topjorden skrællet af og fjernet på en 1-2 hektar stor flade, lige nord for ”Helligkilde-hullet” tæt på Mols Bjerge Vej. Blot et år efter stod det blomstrende med Perikon, Torskemund, Blåmunke og Rødknæ. Masser af insekter stortrives på de rigt blomstrende arealer. Så det er tydeligt at naturplejen har den ønskede effekt på områdets biologiske mangfoldighed.

undefined      

 undefined

Fotos: Jens Reddersen. Øverst; Areal er er klargjort til naturpleje her i efterrået.

Nederst; Her har overdrevsplanterne kvitteret for en tiltrængt pleje, de blomstrer lystigt på arealet få år efter arealet er behandlet.

 

Læs mere om Mols Bjerge i den digitale guide.

Læs også nyhed om naturplejen på Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside.