Naturpleje, bål og pandekager på Hammeren

17-11-2015

Søndag den 22. november er det muligt at opleve, hvad Naturstyrelsen arbejder med i det daglige.

undefined
Hammerens åbne natur gror til uden pleje. Hør mere og vær med søndag den 22. november, hvor Naturstyrelsen er vært ved et hyggeligt arrangement med naturpleje og pandekager over bål. Foto: Naturstyrelsen.

Hammerknuden på Nordbornholm hører blandt Bornholms skønneste natur.

Det flotte, åbne landskab med lyng og et væld af mange forskellige blomsterplanter er imidlertid afhængig af græsning og rydning af træer og buske. Hvis man bare lader stå til, overtager bl.a. gyvel, birk og rynket rose scenen. Blomsterfloret bliver ”kvalt”, hvis man ikke foretager naturpleje.

Naturplejen er blandt andet nødvendig, fordi der ikke lever store vilde planteædere frit i den bornholmske natur. På Hammeren består naturplejen af græsning og rydning af buske og træer.

Gyvel og birk har alt for godt fat på Hammerknuden. For at skabe plads og skabe levesteder til de mange sjældne blomster, sommerfugle og andet, som hører til Hammerens åbne landskab, må man gribe ind maskinelt, manuelt eller ved at sætte dyr på græs.

Naturplejen på Hammeren foregår både ved græsning og manuelt. Den 22. november består opgaven i at fjerne små birketræer og gyvelbuske. Uden bekæmpelse ville heden blive til birkeskov og områder med enerådende to-tre meter høje gyvelkrat, der skygger for andre planter og deres levesteder. Derfor er det vigtigt at bekæmpe birk og gyvel på heden.

undefined

Både du og dine børn kan lære om naturen på Hammeren.
Naturstyrelsen på Bornholm inviterer derfor til naturpleje og hygge på Hammerknuden. Så tag ud i naturen og vær med til at pleje Hammerknuden søndag den 22.  november kl. 10.00. Vi slutter ca. kl. 12.30.
 
Både børn og voksne kan være med. Under arrangementet viser vi, hvad vi gør, hvorfor vi gør det og fortæller om Hammerknudens natur. Vi skal rydde birk og gyvel, samle det sammen og brænde det af. Ved vindstyrker over 10 m/sek brænder vi dog ikke kvas.

Vi har naturligvis redskaber og handsker med, man er velkommen til selv at medbringe eget håndværktøj, som grensaks og ørnenæb. Husk egnet påklædning og fodtøj.

Bål og pandekager
Vi slutter selvfølgelig dagen af med lidt hygge. Derfor skal der bages pandekager over bål sammen med vores skovhjælpere. Her kan I høre lidt mere om, hvad vi går og laver i det daglige på Bornholm.

Så hvis I synes, det kunne være interessant at få indblik i Naturstyrelsens arbejde og spise pandekager over bål, skal I bare møde op på P-pladsen i den nordlige ende af Sandlinjen, 3770 Allinge, søndag den 22. november kl. 10:00. Tilmelding er ikke nødvendig.

Naturstyrelsen Bornholm.

Hammerknuden set fra luften

 

 

Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Naturstyrelsen Bornholm

Magnus Berg

Skovelev
Naturstyrelsen Bornholm