NYHEDSBREV – LIFE Hulsig Hede November 2015

15-11-2015

Nyhedsbrev, der fortæller om de seneste nyheder og tiltag i projektet

Naturgenopretningsprojektet LIFE Hulsig Hede, der har til formål at give naturen en håndsrækning, har nu godt og vel 1 år ”på bagen”. I første fase er der anvendt en del ressourcer på planlægning, undersøgelser, drøftelser med lodsejer og praktiske forberedelser af en række aktiviteter.

Man kan nu begynde at se tydelige spor i naturen, hvor projektet er aktivt. Det gælder især 2 lokaliteter:

  1. Grenen, lige vest for Det Grå Fyr
  2. Tornbakke Rimme nord for Hulsig  

Grenen har vi udført fældeoperationer, hvor de fældede træer – hovedsageligt bjergfyr og contortafyr – er kørt sammen i stakke, der er lagt ved Fyrvej lige vest for Det Grå Fyr. Til sommer vil disse stakke blive hugget til flis, der bliver anvendt til fyring i fjernvarmeanlæg, primært Hjørring Fjernvarme.

Arealet er blevet finpudset med en grenknuser, hvor de sidste småtræer og buske er blevet knus. Arealet fremstår nu næsten som før træbevoksningen indfandt sig. Man kan i ro man tage arealet i øjesyn ved at gå en tur på Grenensporets grønne rute. Det er planen, at vi næste forår/sommer fortsætter aktiviteterne på Grenen.
  undefined

 

Tornbakke Rimme er vi i færd med at fjerne træbevoksninger, der hovedsageligt består af bjergfyr, contortafyr og sitkagran. Træerne fjernes dels for at begrænse frøspredning til Hulsig Hede, og dels for at genskabe den lysåbne naturtype, der er karakteristisk og værdifuld for naturen på Tornbakke Rimme. Træerne bliver hovedsageligt fældet og udkørt med moderne skovningsmaskiner. Træerne bliver lagt i store bunker, hvor de fortørrer. Næste sommer bliver de hugget til flis og anvendt som brændsel i fjernvarmeværker, ligesom det er tilfældet med de fældede træer på Grenen. Fældningsoperationen i de planlagte opgaver på Tornbakke Rimme vil fortsætte frem til medio december 2015.

Arealerne, hvor der har stået træer, vil efterfølgende blive ”finpudset”, så mindre træer og buske også bliver fjernet. Det forventes at ske tidligt næste sommer.

 

 undefined

 

Projektets hjemmeside.

I tilknytning til projektet er der oprettet en hjemmeside, hvor projektet er beskrevet med bl.a. formål og aktioner. Der kan findes kortmateriale, så man kan se, på hvilke lokaliteter, der er planlagt hvilke aktioner. Vi vil gerne opfordre dig og dit netværk til at benytte denne hjemmeside til at indhente information om projektet. Vi vil løbende opdatere hjemmesiden med nyheder m.m. Hjemmesiden kan findes her:

LIFE Hulsig Hede

Man er naturligvis også velkommen til fortsat at rette telefonisk henvendelse til os.

Med venlig hilsen

Karsten Frisk

Projektleder