Nyt liv til Trækstien

23-11-2015

Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune er nu i gang med renovering af trækstien langs Gudenåen fra Silkeborg mod Kongensbro

Trækstien blev anlagt som trækvej for folk og heste, som fragtede pramme op og ned af Gudenåen fra Randers til Silkeborg. Prammene fragtede al slags gods mellem de to byer, indtil veje og jernbaner blev anlagt. Pramdragningen ophørte endeligt i 1926. Trækstien har siden haft en væsentlig rekreativ betydning, både for den lokale gående og cyklende færdsel og for turismen. De seneste år har Trækstien været ufarbar i lange perioder pga. høj vandstand i Gudenåen.

 

De 7 kommuner i Gudenå Komitéen, foreningen VisitGudenaa og partnerskabet OplevGudenaa har de seneste 3 år fokuseret på udvikling af Gudenåens værdier som friluftslandskab. Renoveringen af trækstien bidrager til denne samlede indsats.

 

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen. Kommunen har afsat 1 mio. kr. til projektet. Naturstyrelsen har øget bevillingen til projektet fra 1. mio. kr. til 4 mio. kr. Vi har således i alt 5 mio. kr. som vi kan anvende til renoveringen i 2015.

 

Vi afholdte den 26. oktober licitation over projektet. Udbuddet var opdelt i 7 etaper. Entreprenørerne afgav tilbud på hele strækningen på i alt 18 km. Det billigste tilbud var på 6,5 mio. kr. Vi har således ikke mulighed for, i denne omgang, at renovere hele strækningen. Vi har derfor valgt at gå i gang med de første 5 etaper fra Silkeborg til Tvilum Bro. En strækning på i alt 10 km.

 

Vi hæver Trækstien, således at den med de nuværende vandstande vil være farbar for gående og for cyklister i ca. 10 måneder om året. Stien hæves med op til ca. ½ meter i cykelgrus og med en topbredde på 1,5 meter, på de mest våde strækninger etableres træstier, grøfterne oprenses og der etableres et nyt afvandingssystem under stien.

 

Dan Jord A/S vandt licitationen og er i gang med renoveringen af trækstien med udgangspunkt i pladsen ved Sminge Renseanlæg, Allinggårdsvej 34.