Naturstyrelsen fløjter første fase af renovering af kyststi mellem Tårbæk og Strandmøllekroen i gang

05-11-2015

undefined

Naturstyrelsen fløjter første fase af renovering af kyststi mellem Tårbæk og Strandmøllekroen i gang

Går man en tur mellem Tårbæk og Strandmøllekroen for tiden, vil man kunne se store entreprenørmaskiner, der arbejder på renovering af kyststien. Det er den første etape, hvor Naturstyrelsen renoverer udvalgte strækninger mellem Taarbæk og Strandmøllekroen. Det skal nok blive godt.

”At det er lykkedes skyldes summen af mange gode kræfter og ikke mindst at det er lykkedes at skaffe finansiering for knap 6 millioner fra Naturstyrelsen til første runde. Således har ikke mindst Strandsti-lauget, Taarbæk Borgerforening, Danmarks Naturfredningsforening, Lyngby-Taarbæk kommune og mange flere givet deres besyv med”, fortæller Skovrider Hans Henrik Christensen og forsætter. ”På den lidt længere bane, er Strandstilauget blevet dannet og er i gang med at udarbejde visionsprojekt for renovering af den resterende strækning samt revitalisering af Springforbiplanen.

Der har været stor lokal folkelig opbakning til projektet, der har indbefattet ekskursioner og debatmøder med rigtig mange mennesker. På baggrund af inputtene udarbejdede Naturstyrelsens konsulenter, Absolut Landskab, en visions- og helhedsplan for området. I januar i år blev helhedsplanen præsenteret ved et åbent borgermøde og work-shop. De fremmødte blev inviteret tid at fortælle, hvordan de syntes, at der skulle prioriteres, hvis de havde 5 millioner kroner.

Naturstyrelsen har lyttet til anbefalingerne fra de deltagende parter og har haft lejlighed til at vende det med Følgegruppen, hvor blandt andet Anne Christine Rasmussen, Richard Sandbæk, Jesper Ulsøe, Hans Nielsen, Mette Holm og Poul Erik Andersen har været med. Meget af det har kunnet lade sig gøre. Enkelte dele viste sig at være for konstruktivt vanskelige at gennemføre på nuværende tidspunkt.

Siden er det gået slag i slag. De øverst prioriterede strækninger er blevet detailprojekteret, og opgaven er blevet budt ud. Det blev NIRAS, der vandt opgaven som projektleder, og MUNCK HAVNE & ANLÆG, der vandt byggeentreprisen. De er i gang, og arbejdet forventes afsluttet primo 2016.

Hvad sker der mere? I erkendelse af at man skal kigge meget langt efter yderligere offentlig finansiering og med ønsket om at revitalisere området, er Strandstilauget blevet stiftet. Anne-Christine Rasmussen er blevet valgt til formand. En arbejdsgruppe bestående blandt andet af Anne-Christine Rasmussen, Sven Riskær, Mette Holm og Thomas er i gang med at udarbejde fondsansøgning til at komme videre med arbejdet.undefined

 undefined