Sjældne violer trives og passer sig selv

25-11-2015

Oversvømmelser og rådyr skaber gode vilkår for to af Danmarks sjældneste violer på enge på Bornholm. Naturen kan selv.

undefined
Rank viol. (Foto: Jens Christian Schou/Biopix)


Kærgård og Vallensgård Moser ved Læsåen syd for Almindingen på Bornholm er ret utilgængelige.

Rådyr og fugleliv har fred, og det rige fugleliv kan iagttages fra et nyt fugletårn ved Kærgård Mose (se her), som Naturstyrelsen ejer. Her er traner, og området er nok Bornholms bedste sted for nattergale.

Men det er botanikken, som byder på de største klenodier i det store eng- og moseområde. Her vokser nemlig den oprette rank viol med lyseblå blomster og den lave sumpviol, der har violetblå blomster. Rank viol vokser enkelte andre steder i Danmark, men sumpviolen findes kun i Kærgård og Vallensgård Moser.

Området er omfattet af international beskyttelse (Natura 2000-område), og derfor holder Naturstyrelsen øje med tilstanden. I 2015 viste det sig, at begge violarter forekommer i fine bestande i området. De udbredte enge, som især bliver oversvømmet om vinteren, er delvist groet til med pil, men der er mange åbne arealer mellem pilebuskene, som de talrige rådyr tilsyneladende holder i ave.

Sumpviolen trives bedst på enge med en mosaik af pil og åben eng. Rank viol trives bedst på mere åbne enge. Vores registreringer viser, at pilekrattene i området ikke dækker meget mere nu end for 20 år siden på trods af, at der ikke har været husdyrgræsning og kun har været ryddet lidt pil i Kærgård Mose i 2002. Det lader kort fortalt til, at de sjældne violer trives godt med, at engene indtil videre stort set passer sig selv.

Aarhus Universitet har udarbejdet en rapport til os om de to sjældne violers krav til voksestedet og forslag til pleje af lokaliteten. Vi har aftalt at rydde minimalt af hensyn til rank viol og den våde eng evt. med forsøg med ringning af pilen.

Naturstyrelsen følger udviklingen, og konklusionen efter registreringen i 2015 er, at de sjældne violer lever skjult og har det godt næsten uden naturpleje.

undefined
Sumpviol, som i Danmark kun findes i Kærgård og Vallensgård Moser på Bornholm. (Foto: Jens Christian Schou/Biopix).

Kontakt 1

Dorte Bugge Jensen

Biolog
Bornholm

Kontakt 2

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm