Sundby Sø – Diget ved Vildsund synker

05-11-2015

Noget må gøres…

undefined
Foto er taget 04-11-2015 og viser gravemaskinen i arbejde på diget.

Da Sundby Sø blev lavet i 2008 blev der ved Vildsund opbygget et dige for at sikre bygningerne i Vildsund. Diget blev bygget op på Haanings grund og ud i engen. Det hele ligger på i gammel fjordarm og bunden består af ca. 15m gytje (vandaflejret organisk materiale af findelte partikler – dynd) inden man når til fast grund, - ikke lige det bedste fundament for et dige. Tusindvis af kubikmeter jord er der gået til at danne diget. Jorden blev fyldt på af flere omgange med pauser ind imellem, så den bløde bund fik tid til at stabilisere sig.

Nu er der gået 7 år siden diget og søen var færdig. Diget stadig synker – det vidste vi godt ville ske. Nogle steder har diget sat sig ½ m på de 7 år og holder således ikke længere den ønskede højde. Så noget må gøres. Derfor arbejdes der i disse dage med at indbygge mere ler på diget. Entreprenøren – Aarup Kloak & Entreprenør Aps henter ler fra Agnar Marthinussens grusgrav i Nørhå og forhøjer diget, så det igen får den rette højde. Arbejdet forventes afsluttet fredag den 6. november 2015.

 Hele opbygning af diget og mange andre billeder fra anlægget af Sundby Sø kan ses ved at følge dette link. Vandrestien på vest siden af søen fra Vildsund til Østergårdsvej – i alt 5 km – vil også få et tiltrængt serviceeftersyn i løbet af de næste par måneder.

Kontakt

Henrik Schjødt Kristensen

Klitplantør