LIFE REDCOHA

12-10-2015

Naturstyrelsen Thy inviterer til 3 offentlige ture, som vil informere omkring EU-naturprojektet - LIFE REDCOHA

Naturstyrelsen Thy er med i EU-naturprojektet LIFE REDCOHA, der skal hjælpe den trængte kystnatur i udvalgte Natura 2000-områder langs hele Jyllands vestkyst. Natura 2000-områderer indeholder sjældne arter og naturtyper på europæiskplan. Disse områder er en del af et større europæisk netværk af beskyttede naturområder. LIFE REDCOHAs målarter og naturtyper er bl.a. klithede, klitlavninger, Markfirben, Strandtudse, Skotsk Lostilk og Tinksmed.

I LIFE REDCOHA vil der blive bekæmpet invasive arter, forbedret hydrologi, ryddet klitplantage, etableret græsning samt lavet en målrettet kortlægning af Rynket Rose med en efterfølgende bekæmpelse. Dette vil være med til at forbedre vilkårene for den diverse natur vi har i klitterne.

Der bliver mulighed for at komme og høre mere om LIFE REDCOHA på tre offentlige ture her i efteråret ved hhv. Stenbjerg, Hanstholm Vildtreservat og Bulbjerg. Der kan findes mere information om turene på udinaturen.dk.

Læs mere om projektet på hjemmesiden.

undefinedundefinedundefined

Kontakt

Henrik Schjødt Kristensen

Klitplantør