Midtjysk ulveselfie

08-10-2015

En ulv har denne sommer taget en selfie i en af de plantager, der forvaltes af Naturstyrelsen Midtjylland.

undefined

Naturhistorisk Museum og Naturstyrelsen har i samarbejde med Projekt Dansk Ulv i det seneste år haft vildtkameraer opsat i et midtjysk skovområde. Museet har stillet kameraer til rådighed, og Danny Madsen og Simon Bomholt fra Projekt Dansk Ulv har medvirket ved opsætning, tilsyn og tømning af data. En række pattedyrarter (rådyr, krondyr, ræv, grævling) er i årets løb blevet registreret, men først i juli blev en ulv fotograferet af vildtkameraet. Optagelsen skete ved højlys dag, og derfor er billedet et af de første farvebilleder optaget i Danmark af ulv. Udover foto er der optaget en kort, men noget uskarp videosekvens, hvor ulven løber væk fra kameraet. Der er tale om en voksen ulv i sommerpels. Ulven er korthåret, og især halen ser lidt sølle ud. Dens køn har ikke kunnet afgøres.

Torben Bøgeskov

Naturvejleder, projektleder