Ny hundeskov i Tornby Klitplantage

05-10-2015

Naturstyrelsen Vendsyssel har efter ønske fra rigtig mange hundeluftere fået lavet en hundeskov i Tornby Klitplantage. Arealet er indhegnet og her må du gå tur med hunden uden snor – den skal dog være under kontrol.

Hunde elsker at være i naturen

Indgangen til arealet kan ske fra parkeringspladsen midt på Rævskærvej – tidligere hed den Horsedammens parkeringsplads, men nu hvor Horsedammen er forsvundet må den vel i stedet betegnes Horsebækkens parkeringsplads. Der er yderligere to låger i hegnet, så man kan fortsætte sin gåtur ud i resten af plantagen med hunden i snor, hvis man gerne vil ud på en længere tur.

Naturstyrelsen Vendsyssel håber at både hunde og hundeejere fra nært og fjernt vil få glæde af hundeskoven, både af hundens mulighed for at løbe uden snor og at hunden møder ”legekammerater” – hvor også hundeejerne kan få mulighed for at sludre med hinanden.  Samtidig håber Naturstyrelsen at undgå løse hunde i resten af plantagen, hvor de løse hunde kan genere dyrelivet og skabe utryghed hos andre skovgæster.

Hundeskoven er ca. 4½ hektar. På arealet står mest nordmannsgran som sidste vinter blev tyndet, så der nu komme lidt mere lys ned. På sigt skal bevoksningen blive mere varieret med flere træarter i forskellige aldre. Naturstyrelsen regner derfor med løbende at indplante andre træarter og der spirer også nogle af sig selv, som nu hvor rådyrene er hegnet ude, ikke bliver spist og dermed får chancen for at gro.

Der er ikke lavet nye stier i hundeskoven i forbindelse med hegningen. Naturstyrelsen ved af erfaring fra bl.a. hundeskoven i Tversted Klitplantage at der hurtigt trædes nogle nye stier og man er velkommen til at flytte grenene på jorden, så man kan gå der hvor man ønsker.

Der er ikke affaldsspand ved hundeskoven eller parkeringspladsen, så enten skal man lade hundeefterladenskaberne ligge på jorden eller tage posen med helt hjem til sin egen skraldespand. At samle efterladenskaberne op i en pose og så lægge posen ved udgangen er bestemt ikke en god løsning!

Man kan læse mere om hvordan man må færdes med hund i naturen på Naturstyrelsens hjemmeside: Med hund i naturen