Temaaften på Skovcaféen, skovens betydning

28-10-2015

Temaaften på Nyruphus med Skovrider Jens Bjerregaard Christensen om Skovens betydning. Torsdag d. 29. oktober 2015. kl. 17.00 - 19.00.

Græsning ved skovbryn (AJO)

Statsskovrider i Nordsjælland, Jens Bjerregaard Christensen, holder foredrag med titlen: ”Nordsjællands skove – Dine skove, hvad betyder de for dig, din verden og for os alle ?”

Som bruger af skoven tænker de fleste nok på afslapning, rekreation og psykisk velbefindende.

Dertil kommer motion, naturglæde og måske særlig interesse for skovens dyr og planter, fx friluftsliv og jagt samt at plukke og tilberede skovens bær, urter og svampe.

Ud over at tilgodese skovgæsternes interesser følger en række direkte forpligtelser med i den forvaltning, som skovvæsenet varetager.

Forvaltningen er foruden det økonomiske driftsansvar også bundet af bestemmelser som genplantning og bevaring.

Også økologiske hensyn – f.eks. bevarelse af levesteder for skovens særlige plante- og dyreliv – indgår i forvaltningen. Endvidere varetages eventuelle fredningsbestemmelser og de særlige hensyn, der skal tages i forbindelse med skelnen mellem driftsskov og naturskov.

Tilmelding på mail: info@familieognaturoplevelser-nyruphus.dk, til caféen på Tlf. 41 86 86 86 eller ved personlig henvendelse. Læs mere på www.familieognaturoplevelser-nyruphus.dk