Status i Bisonskoven - oktober 2015

15-10-2015

Efter en sommer med både fødsler og død og efter en næsten overstået brunstperiode er der nu rimelig ro i bisonflokken. De fire køer og ni kalve ser ud til at trives godt. Tyren trives også, men har tabt sig noget under brunsten og er blevet undersøgt for parasitter. Prøven viste ret lav parasitbelastning, og tyren spiser godt igen.

undefined
To bisonkøer, tyrekalven fra 2013 (i midten - bemærk de kraftige horn), en kalv fra 2014 og de tre kalve fra 2015. Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen.

Trods fire bisonfødsler i 2015 er bisonflokken i Almindingen kun forøget med én i år på grund af de to køer og kalven, som døde i sommerens løb. Der er nu 14 bisoner i skoven: En tyr, fire køer, fem tyrekalve og fire kviekalve.

Dødsfaldene, som formentlig skyldes parasitter, var ikke uventede. Det er normalt. Og i forhold til projektet og artens sundhed på langt sigt, er det ønskeligt med en så vidt muligt naturlig selektion, hvor kun de genetisk stærke individer lever længe og får mange kalve. Når bisonerne går under hegn, er situationen dog ikke helt naturlig, selv om hegnet er stort. Parasitbelasningen kan blive forøget, når dyrer går i hegn, så dødsfaldene har fået os til at overvåge dyrenes parasitbelastning nærmere. De 13 køer og kalve ser ud til at trives meget fint, mens tyren har tabt sig noget under brunsten i august-oktober. Det er ikke unormalt, men vi holder øje med hans kondition. Foreløbig ser det ud til, at han æder godt, har stabiliseret vægten og måske taget lidt på. En ekskrementundersøgelse har vist, at han ikke har leverikter og en ret lav parasitbelastning i øvrigt.

Her er lidt fotos fra 14. oktober. Læg mærke til pelsen, som er ved at udvikle sig til tyk vinterpels. Læg også mærke til tyrekalven fra 2013. Kalven har nået næsten fuld skulderhøjde og kan blandt andet kendes på de kraftige horn og den brede pande. Tyrekalve bliver som regel først kønsmodne efter fire år, mens kviekalve normalt bliver kønsmodne efter tre år. Dvs. at tyrekalven fra 2013 og de tre kviekalve fra 2014 forventes at blive kønsmodne i 2017. Inden da vil tyrene blive udskiftet for at undgå indavl.

Vi kan anbefale at besøge Bisonskoven nu og de kommende uge, hvor bisonerne tager sig rigtig godt i det bløde lys sammen med skovens flotte løvfaldsfarver. God tur!

 
undefined  
Bisontyren går meget alene og æder for tiden. Foto : Michael Stoltze, Naturstyrelsen.


undefined

Tyrekalven fra 2013 har nået næsten fuld skulderhøjde, men forventes først at være kønsmoden i 2017. Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen.


undefined
En af kalvene fra 2015. Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen.

undefined

I skråt lys og fra visse vinkler kan man se, at bisontyren har tabt sig noget under brunsten. Det er normalt. Tyren går mest for sig selv nu, æder meget og forventes at tage på i vægt igen inden vinteren. Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen.

undefined

Elev ved Naturstyrelsen, Niclas Holm, tager friske ekskrementprøver fra bisonerne til analyse for parasitter. En prøve fra tyren viste lav parasitbelastning af indvoldsorm og ingen leverikter. Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen.

Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
NST Bornholm

John Orbitt

Skovfoged
NST Bornholm