Planeten genplantes i Nordskoven, Slagelse

27-10-2015

Skoleelever støtter samarbejde om skovrejsning.

Genplant planeten. Skoleelever støtter samarbejde om skovrejsning. Foto: Slagelse Kommune
Foto: Slagelse Kommune

Den 5. og 6. november 2015 vil en masse friske skoleelever plante 400 nye træer i det nye skovrejsningsområde Nordskoven lige nord for Slagelse.

Det er en del af ”Genplant Planeten” et større nationalt arrangement, der foregår i 33 skove og med deltagelse af næsten 200 skoler fordelt på hele landet.

8 klasser fra Nymarkskolen vil på de to dage plante små træer af bøg, stilkeg, avnbøg og lærk. 

Det sker blandt andet for at udbedre den tilplantning der blev foretaget i foråret. Nogle træer er gået ud eller er beskadiget efter at have været bidt af rådyr og harer. 

Men vigtigere er det at børnene lærer om træerne, skoven, naturen og kommer ud af klasselokalerne og får rørt sig.

Skovrejsningsprojektet Nordskoven er et samarbejdsprojekt over 30 år mellem Slagelse kommune og Naturstyrelsen hvor der på sigt skal rejses skov indenfor et ca. 400 ha stort område nord for Slagelse. Foreløbigt er der tilplantet omkring 25 ha ( svarende til ca. 50 fodboldbaner). Skovrejsningsprojektet vil beskytte grundvandet, give en god klimaeffekt, fremme naturen og ikke mindst øge mulighederne for friluftslivet.

 

Du kan læse mere på hjemmesiden Genplant Planeten om mange andre initiativer landet over for at plante nogle flere træer..

Kronprinsesse Mary plantede de første træer da kampagnen Genplant Planeten den 2. november blev sat i gang ved Naturcenter Herstedhøje på Københavns Vestegn - se video på Facebook Ud i Naturen