Naturen får en hjælpende hånd på Grenen.

20-10-2015

I efterårsferien har der været aktivitet på Grenen, og det fortsætter nogle dage endnu.

Maskinel fældning på Grenen

I et område, der omkranses af Grenensporets grønne rute, er der ryddet nåletræ, lidt gråpil og slået lyng. I de gamle fyrhaver er der i samarbejde med Det Grå Fyr Fugleoplevelsescenter  foretaget rydning af et antal mindre områder, så ornitologerne kan få plads til at opstille fangstnet til ringmærkning af fugle. Da der ved denne lejlighed var maskiner i området, benytte vi chancen til at starte på rydningsaktion i naturgenopretningsprojektet. De stakke af fældet og udkørt træ der nu ligger langs Fyrvej overfor Det Grå Fyr, vil i forsommeren 2016 blive hugget til flis og brændt i – sandsynligvis – Hjørring Fjernvarme.

Knusning af fyropvækst

Ved Batterivej tæt på radarstationen bliver der også udkørt fældet træ i en stor stak, der hugges næste forsommer. Træet kommer fra et område nordøst for radarstationen. Her fældes i denne omgang ca. 2,5 ha. Denne opgave udføres i ”kølvandet” på Frederikshavn Kommunes rydninger øst for radarstationen, hvilket samlet set er både en teknisk og økonomisk fordel. I 2016 vil der for alvor komme gang i trærydningerne på Grenen, hvor ikke hjemmehørende nåletræer vil være de mest efterstræbte.