Nu falder nåletræerne på Tornbakke Rimme

20-10-2015

I Efterårsferien startede skovning af nåletræsopvækst på Tornbakke Rimme og de nære omgivelser ved Hulsig.

undefined

I løbet af meget kort tid vil alle, der kører på landevejen mellem Skagen og Hulsig, opleve, at træerne på Tornbakke Rimme omkring ”Porten til Hulsig Hede” falder. Der er forinden indgået aftaler med de berørte lodsejere, der har tilsluttet sig den frivillige medvirken i naturgenopretningen. Formålet er at begrænse spredning af ikke hjemmehørende træarter på Tornbakke Rimme og Hulsig Hede.

Det er Naturgenopretningsprojektet LIFE Hulsig Hede, der nu har nået et punkt, hvor der for alvor vil blive sat synlige spor i landskabet.

Træfældningen vil foregå dels med motorsav og dels med maskiner, der både kan fælde og køre træet ud til læggeplads. Her vil træet så næste sommer blive hugget til flis og blive brugt som brændsel i kedlerne på fjernvarmeværker.