Bioblitz på Kongskilde ved Sorø

07-09-2015

Vær med til den første Bioblitz i Sorø fredag d.11. september 2015, hvor børn og voksne, eksperter og amatører undersøger naturen omkring Kongskilde Friluftsgård. Tag med på flagermusjagt, fuglesafari, fisketur, find biller, sommerfugle, træer, svampe, planter, pattedyr og find de gode steder med spiselige bær.

”Bioblitz Sorø handler både om at undersøge biodiversiteten, om at formidle naturen, om borgerinddragelse og samarbejde på tværs af skoler, Sorø Kommune, lokale foreninger, Naturstyrelsen, naturvejledere og andre fagfolk”, fortæller Kirsten Blicher Friis, naturvejleder på Kongskilde Friluftsgård. BioBlitz er en fælles jagt på arter i kapløb med tiden. Hvor mange arter – planter og dyr – kan man finde i løbet af en enkelt dag på et udvalgt sted? ”Vi registrerer løbende de arter, vi finder, og laver lister så alle kan følge med i, hvor mange forskellige dyr og planter, der er fundet.”

Alle er velkommen til at deltage!

BioBlitz program eftermiddag og aften

kl.15.30-17.00: Plante- og dyreliv på Bjerget.

I 2007 blev floraen på Bjerget kortlagt, siden er området blevet afgræsset af geder, får og kvæg, og vi skal se, om det har betydet noget for, hvilke planter, der gror på Bjerget. Vi kigger også efter sommerfugle, fugle og guldsmede. v/Rene Andersen, DN Sorø 

Kl.15.30-17.30: Find vild mad i naturen

Dansk natur er fuld af bær, nødder og vilde spiselige urter, som er lige til at hente. På denne tur kan du blive fortrolig med din ”vilde mads” voksesteder og sæsoner, så du en anden dag selv kan tage i naturen uden at komme tomhændet hjem. Der er noget afstressende og autentisk ved at gå ud og sanke. Der vil også komme forslag til tilberedning, opskrifter og måske en smagsprøve. Turen er ca.5 km, medbring gerne et par plastposer, en kurv, notesbog og pen til dine notater. V/ Natur- og stressvejleder Doreen Møller Holmquist/MIND4NATURE 

kl.16.00-17.45: De vilde planter.

Vær med til at kortlægge plantelivet langs Møllebækken, i Frederikskilde Skov, på Rytterbjerg mm. Det er et område, som er meget spændende, og hvor der gemmer sig flere sjældne planter. v/Naturvejleder og botaniker John Holst 

16.30-17-30: Billejagt.

Med forskellige fangst-metoder går vi på jagt efter biller og andre insekter. De små dyr kan blandt andet fanges med faldfælder eller ved at sigte den jord, de lever i. v/Morten Pedersen 

Kl.17.00-18.00: Indvielse af stien rundt om Bjerget.

Bjerget byder på den smukkeste udsigt ud over Tystrup Sø og landskabet omkring Kongskilde Friluftsgård. Der er nu etableret en ny sti, som går gennem foldene og den lille sø nedenfor Bjerget. Turen bliver ledet af DN Sorøs sporgruppe, der har stået for den nye sti omkring søen og står for den løbende vedligeholdelse af området. 

18.00–21.00: Bestemmelse af planter, svampe, insekter mm

Vi kigger på de indsamlede planter, svampe og insekter, ser på hvordan man artsbestemmer, og indrapporterer fundene. V/Elise Hvelplund, Naturvejleder Vordingborg Kommune; Uffe B. Nielsen, naturvejleder Lolland Kommune; John Holst, naturvejleder og botaniker; Rene Andersen, DN Sorø; Morten Pedersen, som ved en masse om smådyr og fugle m.fl. 

18.00-19.30: Livet i Hundesøen

Med ruser, net og fiskestænger undersøger vi livet i Hundesøen. Tag gerne selv en fiskestang med. v/Morten Kantsø, Naturstyrelsen Storstrøm og biolog, Claus Koch 

18.15-19.45: Mød de vilde pattedyr.

Vi lister ud og kigger efter rådyr, harer og de andre pattedyr på markerne. Vi kigger efter i de opsatte fælder for at se, om vi har fanget mus og mår, og vi slipper dyrene fri igen, når vi har registreret de forskellige arter. v/Marie Roland, Naturvejleder fra Naturstyrelsen Storstrøm. 

18.30-20.00: Fuglesafari.

Tag med på fuglesafari i området omkring Kongskilde, og bliv klogere på sensommerens fugleliv. v/Rolf Lehrman, DOF Vestsjælland 

18.45-20.15: Svampetur.

Gå med i skoven og på engene og find efterårets svampe. I BioBlitzen tæller alle svampe, både dem der kan spises, og dem der ikke kan. v/ Jan Woolhead, DN Sorø 

20.00-22.00: Flagermusjagt.

Kom tæt på flagermusene, når de kommer frem i skumringen. Ved hjælp af en detektor som opfanger flagermusenes skrig, kan vi høre flagermusene og følge deres jagt efter insekter i mørket. Hver flagermusart har sin egen lyd, og vi skal finde ud af, hvilke flagermus det er, ved at lytte til dem. v/Morten Christensen 

20.30-22.00. De nataktive insekter

Vi lokker de nataktive insekter med uv-lys. Efter mørkets frembrud er der både sommerfugle, sværmere, målere og ugler, som alle bliver tiltrukket af lys. v/Morten Pedersen.

Følg bioblitzen på facebook!