Døde mårdyr gir´ vigtig viden

22-09-2015

Finder du et dødt mårdyr kan det indgår i Projekt De små mårdyr og medvirke til større viden om mårdyrene i Danmark.

undefined
Mår

Den ene del af projektet går ud på at indsamle dødfundne (trafikdræbte) dyr og det er her du kommer ind i billedet.

Finder du et dødt mårdyr, må du meget gerne putte det i en plasticpose, vedhæfte en seddel med entydigt findested, dato, navn og aflevere i den plastikboks, der står ved Naturstyrelsen Nordsjællands hoveddør på Ostrupgård, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted. Herfra kommer dyret i en fryser og afhentes senere af Projekt De små mårdyr.

Der afleveres en del eksemplarer af ilder, hus- og skovmår. Men de helt små mårdyr – brud og lækat kommer der kun meget få af.

Trafikdræbte dyr giver mulighed for sikker artsbestemmelse og vil dermed være et væsentligt bidrag til kendskabet til den nationale og regionale udbredelse. Og så giver det mulighed for at undersøge dyrenes helbredstilstand. Derfor er det meget vigtigt, at dyret kommer hurtigt i en fryser.

 Projektets anden del går ud på at artsbestemme dyrene på deres fodaftryk via afsætning af farve på papir, når dyrene løber igennem en ”fælde”. 

Projektet bliver gennemført i et samarbejde mellem Århus Universitet, Aqua i Silkeborg og Danmarks Naturfredningsforening og er støttet af Naturstyrelsen, og kører året ud, så du kan stadig nå at være med.

Læs mere  om projektet

Ilder: Colorbox

Ilder