Græsningsarealer ved Vadehavet bortforpagtes

22-09-2015

Naturstyrelsen Vadehavet udbyder syv forpagtningsaftaler i henhold til udbudsmateriale

undefined

Der kan bydes på én eller flere af forpagtningsaftalerne via tilbudsskemaet

Kontrakter og kort for de enkelte græsningsarealer kan downloades via link herunder eller rekvireres ved henvendelse til:

Skovfoged Jens Hjerrild Hansen – Obfuscated Email – tlf. 21 79 17 27

Påtegnet tilbudsskema skal være Naturstyrelsen Vadehavet i hænde pr. brev eller mail

senest mandag d. 26. oktober 2015 kl. 13:00

Der afholdes besigtigelse af alle arealerne onsdag d. 14. oktober 2015 jf. annonce

 

Dokumenter til download

Annonce

Tilbudsskema

 

Spidsbjerg Hede, Rømø – ca. 82 ha

Kontrakt

Kort

 

Tvismark Hede Nord, Rømø – ca. 50 ha

Kontrakt

Kort

 

Tvismark Hede Syd, Rømø – ca. 48 ha

Kontrakt

Kort

 

Tange Bakker, Ribe – ca. 24 ha

Kontrakt

Kort

 

Lovrup Skrøp, Ø. Gasse – ca. 17 ha

Kontrakt

Kort

 

Vesterenge, Ribe – ca. 10 ha

Kontrakt

Kort

 

Rejsby Klæggrav, Gl. Hviding – ca. 9 ha

Kontrakt

Kort