Kig kronvildt klogt

30-09-2015

Kronvildtets brunst er i fuld gang - og det giver gode oplevelsesmuligheder. Men vis hensyn til dyrene.

undefined
Kronvildt i morgentåge - en god naturoplevelse

Bag ovenstående lille bogstavrim gemmer der sig en opfordring til at vise hensyn til dyrene, når man færdes i naturen.

Kronvildtes parringstid - brunsten - er i fuld gang netop nu og i de kommende uger. Mange mennesker får store naturoplevelser ved at se på dyrene - og ikke mindst høre hjortenes dybe brøl runge i skoven eller over heden en stille aften.

Mange bliver fristet til at komme tæt på dyrene, men der er meget uheldigt. Skræmmer man en brunstrudel (flok) ødelægger, men hele det spil der er i gang. Et spil der har til formål at den stærkeste hjort gerne skal blive far til mange kalve i den kommende generation af krondyr.

Skræmmes dyrene kan de presses ind i allerede etablerede territorier - og det kan ende med kampe på liv og død mellem hjortene. 

Så derfor: nok se men ikke røre, hold afstand og vis hensyn - og lad være med at forsøge at "finde" dyrene i de skovtykninger de typisk opsøger i dagtimerne!

God tur i efterårsskoven.