Livstræer i Jelsskovene

04-09-2015

Naturstyrelsen Vadehavet inviterer hermed til opstartsmøde vedrørende udpegning af livstræer i de tre statsskove omkring Jels

Hånd på træ

Hvis du kommer i skovene omkring Jels har du sikkert lagt mærke til et særligt træ. Det kan være et træ der er usædvanlig stort, en gammel hul eg eller et træ som gror på en speciel måde - for eksempel et væltet træ som har fået nye kræfter og sat ny krone. Sådan nogle flotte og anderledes træer er vigtige at bevare, fordi de gør skoven smuk og spændende, men også fordi der er rigtig mange dyr og planter som lever i, på og omkring skovens gamle kæmper.

Livstræerne markeres i skoven, så alle kan se hvilke træer der er blevet udvalgt. Livstræerne må ikke fældes og skal have lov til at dø af ælde og efterfølgende indgå i skovens naturlige kredsløb til gavn for svampe, insekter og mange andre dyr og planter som lever i dødt træ.

Målet er, at der de kommende år skal udpeges fem livstræer for hver hektar i alle statsskovene. Det bliver til i alt 500.000 livstræer på landsplan.

Udpegning af livstræer i alle statsskovene er en stor opgave som kommer til at tage flere år. Her i 2015 vil Naturstyrelsen Vadehavet fokusere indsatsen omkring Haraldsholm Skov, Barsbøl Skov og Klaskeroj Skov.

På opstartsmødet ved Jels Voldsted vil skovfogederne Jens Hjerrild Hansen og Anders Hauge Rahbek fortælle og vejlede om projektet, og introducere deltagerne for de retningslinjer der er gældende omkring udpegningen. Kom og vær med og gør skovturen til noget helt særligt.

Der vil blive budt på en kop kaffe under mødet.

Tidspunkt: 24.09.2015 kl. 19:00 – 20:30

Mødested: Jels Voldsted, Koldingvej 2, Jels, 6630 Rødding

Yderligere information

Jens Hjerrild Hansen

Skovfoged
Naturstyrelsen Vadehavet