Naturens Dag ved Gudenåen

14-09-2015

Under overskriften "Giv Tørveviolen en hånd" havde en god håndfuld ildsjæle fundet frem til engene ved Væth.

Tæt ved Gudenåen er en lille eng på et par hektarer. En eng der ikke har været pløjet i en menneskealder - og det bemærkes at her er tale om en rigtig olding. Denne behandling har afstedkommet en meget speciel flora med mange fine små perler. En af disse perler er Tørveviolen der kun kan findes ganske få steder i Danmark. Tørveviolen gemmer sig i pilekrattet og det er en balancegang i vurderingen af hvor meget der skal ryddes og hvor meget man skal lade være.

Bevæbnet med leer, høriver, save og grensakse har ildsjæle ryddet noget af pilekrattet og slået et arel med høje græsser og andre urter. Naturens Dag var startskuddet på en målrettet pleje af det lille areal med den spændende natur. 

undefined

Græs og høje urter fjernes omkring pilekrattet.

Danmarks Naturfredningsforening, Randers og Naturstyrelsen Kronjylland har i et partnerskab udarbejdet en plan, der skal tilgodese plantesamfundet på det lille engstykke. "Udover den årlige høslæt med maskine, så er det nødvendigt at foretage indgreb i mindre omfang med håndredskaber" siger biolog ved Naturstyrelsen Jan Højland, og han fortsætter: " Der er områder på engen hvor maskinerne vil ødelægge mere end de gavner, og derfor er det rigtig fint at ildsjæle kan give en hånd med i plejeindsatsen."

undefined

Strategien lægges inden man tager fat.

Naturplejeprojektet fortsætter til foråret, hvor partnerskabet i første omgang vil foretage en gennemgående registrering af alle planter på arealet. Dernæst vil der blive afholdte et par arrangementer, hvor alle, der er interesseret i at give naturen en håndsrækning, kan være med.