Ny rapport undersøger miljøpåvirkninger af skibstrafik i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke

04-09-2015

De stigende globale temperaturer medfører længere isfrie perioder i Arktis. Dette kan betyde en øget skibstrafik i området, og dermed et øget pres på den sårbare arktiske natur.

Rapporten ”Analyse af mulig økosystembaseret tilgang til forvaltning af skibstrafik i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke" klarlægger omfanget og miljøpåvirkningerne af den nuværende og fremtidige skibstrafik i området Disko Bugt og Store Hellefiskebanke og identificerer fem delområder, der vil være særligt følsomme overfor en øget skibstrafik. Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er akut behov for indgreb overfor skibsfarten. Derudover foreslås en række reguleringstiltag, der kan blive nødvendige, hvis skibstrafikken øges i fremtiden.

Rapporten er udarbejdet for naturstyrelsen af DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi.

Læs rapporten