Nye friluftsmuligheder i Kollerup og Svinkløv Plantager

15-09-2015

I Kollerup og Svinkløv Plantager er der kommet flere muligheder for et aktivt udeliv – 6,2 km ny mountainbikerute i Kollerup og 6 km ny riderute gennem Svinkløv. Desuden er handicapstien ved Slette Å blevet forlænget, og der er opsat nye informationsskilte i hele området.

undefined

Naturstyrelsen Thy og Jammerbugt Kommune fejrer i fællesskab de nye friluftsmuligheder lørdag d. 19. september og inviterer derfor alle interesserede til en spændende aktivitetsdag i plantagerne. Startskuddet går kl. 10.00 ved borgmester Mogens Gade og skovrider Ditte Svendsen og derefter triller dagens program afsted med et væld af friluftsaktiviteter, du kan lave i skoven, udviklet og præsenteret i samarbejde med de lokale foreninger. Umiddelbart efter borgmesterens tale indvies det nye spor officielt af medlemmer fra kommunens Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalg og her er alle øvrige interesserede naturligvis også velkomne til at cykle med.

Mødestedet er ved hundeskoven på Kollerup Strandvej (se skiltning på dagen). På pladsen er der også arrangeret bål med pandekagebagning og aktiviteter for børn, hestevognskørsel og smagsprøver. For dem, der vil vide mere om mountainbike eller evt. prøve benene af, er der øvelser og tekniklege samt oplæg om sikkerheden på cykel ved Esben Kronborg fra Feriecenter Slettestrand og Hjortdal Ungdoms- og Idrætsforening. For hestefolket bliver der mulighed for ridning på den nye riderute ved Svinkløv ført an af Islænderklubben Ægir.

Har du lyst til at strække benene og opleve den varierede natur er der også arrangeret flere guidede ture i området. Ved middagstid er der en tur langs den smukke Sletteå fra p-pladsen østligst på Sletteåvej eller du kan opleve den frodige Fosdal på en sensommertur ved naturvejleder Svend Møller Nielsen. 
Alle opfordres til at medbringe cykler, hest eller gode vandresko.

For Jammerbugt Kommune er naturen og oplevelser i naturen et vigtigt aktiv - både for borgerne i bosætningsmæssige sammenhænge, men også for de mange gæster, der besøger området hvert år. Samarbejdet imellem kommune og stat på den ene side og erhvervet og de frivillige på den anden side er positivt og fremmende for projekterne, siger Borgmester Mogens Gade.
Vi har en helt enestående natur og selve outdoor-området med aktive oplevelser i naturen og arbejdet med de stedbundne kvaliteter er en prioriteret indsats inden for turisme. Et udbygget og velholdt stisystem for flere brugergrupper, som kan pakketeres med overnatning vil udmønte sig i, at vi ender ud med en række salgsbare produkter, der er nemme at tilgå og dermed også lettere at markedsføre i ind- og udland. På den måde kan det få en positiv værdi set ud fra et turist- og hvervemæssigt perspektiv.

Også Naturstyrelsen Thy glæder sig over stierne og samarbejdet, der er gået forud. En tilfreds Skovfoged Thomas Wessel Fyhn fra Naturstyrelsen Thy udtaler:

Formålet med projektet har været etablering af et netværk af stier og kvalitetsforbedring på eksisterende for de forskellige brugergrupper - under hensyntagen til områdets naturværdier. Vi skal jo altid prøve at finde en balance mellem benyttelse og beskyttelse. Mountainbikespor efterspørges rigtig mange steder. Omvendt er der i de samme områder ofte også andre brugergrupper og interesser - herunder bl.a. jagt og grupper, der vægter den uberørte natur højest. For at undgå konflikter har vi nedsat det specielle, og meget lokale, brugerråd sådan at vi igennem dialog og kendskab til hinandens interesser, kan imødekomme flest ønsker. Det har givet et lokalt medejerskab, og det har vi haft positiv erfaring med i projektet her. Desuden kan Kollerup Plantage med dets udbyggede rutenet og sin bynære placering tæt ved gymnasium og øvrige idrætsfaciliteter højne mulighederne for friluftsliv og samtidig bidrage til at binde området bedre sammen mod Svinkløv, Fosdalen og Gateway Blokhus.

Åbningen af de nye ruter falder også helt i tråd med det, der arbejdes med lokalt. I Destination Svinkløv-Slettestrand er en af indsatserne projektet ”Trailcenter Svinkløv-Slettestrand”, hvor hovedtemaet er det at være gæst og aktiv i naturen og hvordan vi guider til oplevelser i naturen på cykel, til fods eller på hest. 
Projektet, der har været undervejs i et par år, er udviklet i samarbejde med Jammerbugt Kommune. Formand for Destination Svinkløv-Slettestrand, Kirsten Monrad glæder sig over de nye spor. Det er vigtigt at vi udnytter de fantastiske naturområder vi har. De aktive naturoplevelser er noget som gæsterne efterspørger og vil rejse efter, så derfor er vi i Destinationen kun glade for de nye muligheder. Sporarbejdet er udviklet og etableret i et samarbejde imellem Naturstyrelsen Thy, Jammerbugt Kommune, frivillige i Kollerup Slettestrand samt Trailbuilderlauget Slettestrand og finansieret med støtte fra LAG-midler (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter), Miljø- og Landbrugsministeriets Lokale Grønne partnerskaber samt Friluftsrådet.

Se her for flere detaljer for arrangementet.