Nyt om driftsplanen for Naturstyrelsen Midtjylland

30-09-2015

Driftsplanen for Naturstyrelsen Midtjylland har været i offentlig høring i perioden fra den 20. marts 2015 til den 20. maj 2015. Der er nu udarbejdet et høringsnotat, som indeholder de 11 indkomne høringssvar samt efterfølgende justeringer af driftsplanen.

undefined 

Driftsplanen for Naturstyrelsen Midtjylland har været i offentlig høring i perioden fra den 20. marts 2015 til den 20. maj 2015. Der er indkommet høringssvar fra 11 forskellige parter.

Som afslutning af høringen af driftsplanen for Naturstyrelsen Midtjylland er de 11 høringssvar og eventuelle justeringer af driftsplanen anført i et samlet høringsnotat. Høringsnotatet er udsendt til de parter, der har indgivet høringssvar. 

Høringsnotatet samt de øvrige dokumenter, der vedrører driftsplanen for Naturstyrelsen Midtjylland, kan du se her.

Den endelige godkendelse af driftsplanen vil fremgå af Naturstyrelsens nyhedsmail og hjemmeside, hvor driftsplanen efterfølgende vil være tilgængelig.

Malene Quistgaard

Forstfuldmægtig