Kortlægning af forekomster af Rosa rugosa afsluttet

02-09-2015

Et delprojekt, hvor projektet i samarbejde med COWI A/S har kortlagt forekomsten af Rosa rugosa i projektområdet er nu afsluttet

Vi har nu afsluttet et delprojekt, hvor projektet i samarbejde med COWI A/S har kortlagt forekomsten af Rosa rugosa i projektområdet. Resultatet har været ventet med spænding. I projektansøgningen estimerede man forekomster på i alt ca. 27 ha. Denne arealstørrelse er baseret på lignende kortlægninger fra bl.a. den jyske vestkyst.

Da vi modtog opgørelsen lige før sommerferien, viste COWI’s infrarøde spektrometerscanning af luftfotos fra 2013 og 2014 en samlet forekomst på ca. 7 ha. Det er en noget lavere forekomst, end vi havde regnet med, og det er vi naturligvis glade for. Det er ganske spændende at se, hvor i projektområdet, Rosa rugosa findes, og i hvilke koncentrationer.

Der findes 2 massive forekomster af Rosa rugosa i projektområdet:

  1. På Grenen omkring Drachmanns Grav samt på arealerne syd for P-pladsen.
  2. I kystklitterne lige nord for Skiveren.

I resten af projektområdet findes der en del spredte, men mindre forekomster. Ingen områder er således HELT fri for Rosa rugosa.

Er der så en ”fællesnævner” for arealerne med de massive forekomster?  

Det drejer sig for begge lokaliteter om kystnære, sandede klitområder. Men den mest udtalte fælles faktor må anses at være: Den menneskelige aktivitet.

Ved Skiveren har Rosa rugosa været anvendt som beplantning i sommerhusområderne og har hastigt bredt sig derfra og ud i klitterne. Ved Grenen antages Rosa rugosa at komme fra læ- eller prydbeplantninger ved Skagen. Herfra har Rosa rugosa så bredt sig langs kysten til Grenen. Menneskelig aktivitet har på begge lokaliteter medvirket til frøspredning. Vilde dyr og fugle ligeledes.

Nu er forekomsterne af Rosa rugosa kortlagt, og næste skridt er bekæmpelse. På baggrund af forekomstkort vil der blive udarbejdet indsatsplaner for selve den mekaniske bekæmpelse.

Vil bekæmpelsen så kun koste godt og vel en fjerdedel af budgettet? Næppe. Spredte, mindre forekomster koster næsten det samme at bekæmpe, som spredte, større forekomster. Det er selve udbredelsesmønsteret, der er af afgørende betydning for økonomien i bekæmpelsen.

Forekomst af Rosa rugosa ved Drachmanns Grav om i områderne omkring P-pladsen ved Grenen.

Forekomst af Rosa rugosa ved Drachmanns Grav om i områderne omkring P-pladsen ved Grenen.

Forekomst af Rosa rugosa ved Skiveren. Den blå linje angiver projektafgrænsning. Forekomster udenfor er ikke registreret

Forekomst af Rosa rugosa ved Skiveren. Den blå linje angiver projektafgrænsning. Forekomster udenfor er ikke registreret