Søndagstur i Råbjerg Mose

01-09-2015

Oplev naturen og hør om, hvordan private lodsejere laver naturpleje

Hvad sker der i naturen, hvis vi fælder træer, og hvad sker der, hvis vi ikke gør? Hvilke fordele og ulemper er der for lodsejere, hvilke arter skal vi passe på, og hvordan skal natur-arealerne i Råbjerg Mose se ud i fremtiden?

Kom og vær med til at drøfte dette, når vi tager på tur på blandt andet fængslets arealer. Vi skal også se et par steder, hvor der tidligere har været foretaget naturpleje i form af rydning af træopvækst. Undervejs holder vi øje med, om vi kan se nogle spændende plante- eller dyrearter. Vi har lejet en bus og kører fra rundkørslen i Jerup kl. 14.00.

undefined

Tilmelding: Ikke nødvendigt, vi fylder bare bussen op.
Medbring: Vi holder en lille pause undervejs, så tag kaffe/te/kage med til dig selv efter behag.
Pris: Gratis
Tid og sted: Rundkørslen i Jerup kl. 14-16 den 6. september 2015.
Turledere: Jens Christian Banke (formand for foreningen for Råbjerg Mose), Helle Kold Jespersen (projektleder i Naturstyrelsen), Catrina Kristensen (projektmedarbejder i Frederikshavn Kommune).