Administrationsgrundlag 2016-2020

13-04-2016

Administrationsgrundlaget for grundvandskortlægningen er nu tilgængelig på hjemmesiden

Administrationsgrundlaget for grundvandskortlægningen er nu tilgængelig på hjemmesiden.

Formålet med administrationsgrundlaget er, at beskrive de juridiske rammer og grundlæggende principper for samarbejde for Miljø- og Fødevareministeriets afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i perioden 2016-2020.

Administrationsgrundlaget vil blive suppleret med administrative og faglige procedurer og vejledninger, hvori det er beskrevet, hvordan kortlægningen gennemføres i forhold til projektledelse og kortlægningsproces, herunder samarbejde med interessenter og evaluering. Procedurer og vejledninger bliver ligeledes offentliggjort på www.nst.dk/gko.