Et flagskib for biodiversiteten

15-04-2016

Den store ildfugl er set og fotograferet i Almindingen. Det er en af Europas flotteste sommerfugle, og det er 60 år siden, den levede i Danmark. De igangværende forandringer i Almindingens drift er en fordel for den store ildfugl og mange andre arter. Det bliver spændende at undersøge, om den store ildfugl har en bestand på Bornholm.

Den 3. august 2015 var sommerfuglekenderen Michael Andersen på tur i Almindingen med sin søster. Pludselig så de en stor, orangeskinnende sommerfugl flyve op fra et skæppeblad, og Michael fik travlt med at indstille sit kamera, mens søsteren holdt øje med dyret. Sommerfuglen fløj heldigvis kun lidt videre, og hun så den sætte sig igen i græsset.

Dér tog Michael et par billeder, hvorefter sommerfuglen lettede og forsvandt.

”Jeg var næsten 100 % sikker på, at der var tale om en stor ildfugl, da jeg tog billederne, men ville være helt sikker på, at det ikke var en lys og stor variant af den violetrandede ildfugl, som findes i Almindingen. Men sommerfugleeksperten Ole Karsholt fra Zoologisk Museum har set billederne, og der er ingen tvivl om artens identitet. Det er den første store ildfugl, der er set i Danmark i 60 år”, siger Michael Andersen begejstret i telefonen til Naturstyrelsen Bornholm.

undefined
Hunnen af den store ildfugl i Almindingen. (Foto © Michael Andersen).

Hans fund er netop publiceret i årsskriftet ”Natur på Bornholm” 2016. Det er lidt af en sensation, at den store ildfugl (Lycaena dispar) er dukket op på Bornholm. Arten blev fundet første gang i Danmark på Horreby Lyng på Falster i 1934, og her levede den frem til 1955. Dengang blev den flotte sommerfugl efterstræbt og indsamlet i stor stil, og det var formentlig medvirkende til, at den forsvandt.

I dag er den fredet i hele EU, og al indsamling af arten i Danmark er på det strengeste forbudt.

”Jeg er ikke i tvivl om, at sommerfuglen i Almindingen fløj omkring og lagde æg på skræppeblade. Om det var en enlig hun, der var kommet til Bornholm, eller om den store ildfugl allerede har en lille bestand, er ikke til at sige. Men til sommer skal jeg helt sikkert til Bornholm og lede efter stor ildfugl på egnede steder i Almindingen”, fortæller Michael Andersen.

Biolog og naturformidler Michael Stoltze fra Naturstyrelsen Bornholm er mere end almindelig glad for det opsigtsvækkende fund.

”Vi forvalter Almindingen naturnært. Det betyder, at der gradvist kommer mere vand, flere lysninger, flere forskellige hjemmehørende træer og mere græsning i skoven. Det er alt sammen til gavn for biodiversiteten – mangfoldigheden af planter og dyr - og det gavner blandt andet arter, der er knyttet til vand. Både vores driftsplan og bisonprojektet er formentlig med til at skabe gode levesteder for den store ildfugl. Det er et ”flagskib” for rig natur, der nu er set i Almindingen. Vi håber, den farvestrålende sommerfugl slår sig ned og bliver en fast del af Almindingens natur i fremtiden”, siger Michael Stoltze.

Den store ildfugl er én af Europas flotteste sommerfugle og den største af de såkaldte ildfugle, der har flammende orange metalfarver. Den flyver fra sidst i juni til først i august i nærheden af sumpe, enge og vådområder med vandskræppe (Rumex hydrolapathum) eller andre skræppearter, som larven lever på. Her er en fin filmoptagelse fra Holland af den store ildfugl, vandskræpper og sommerfuglens liv som æg, larve, puppe og voksen.

Arten kendes på sin størrelse (35-45 mm i vingefang), de lysende orange vinger og den gråblå bagvingeunderside. Hannen er særlig strålende og har en sort plet midt på forvingen i modsætning til den mindre, men lignende dukatsommerfugl. Der er flere fotografier af arten på sommerfuglefotografen Lars Andersens hjemmeside om stor ildfugl.

 

Kontakt

Michael Stoltze

Naturfomidler
Bornholm