Første spadestik i 100-Skoven

19-04-2016
150 børn fra Hannæs-Østerild Skole og Børnehave hjalp til med at rejse ny erstatningsskov ved Tømmerby

Dagen begyndte med regn, men humøret var højt, da 150 børn fra Hannæs-Østerild Skole og Børnehave torsdag var rykket ud af klasseværelset for at hjælpe Naturstyrelsen Thy med at rejse ny skov ved Tømmerby. Efter velkomsten af skoleleder Johannes Nicolajsen og et par sange blev det første spadestik taget med børnehaven, der plantede 20 frugttræer til en kommende frugthave. Efterfølgende hjalp mindre grupper på tværs af klasserne hinanden med at plante omkring 300 skovtræer.

5. Klasse fra skolen havde en særlig opgave: De skulle hjælpe biologstuderende Kate Kronborg Holmstrand, med at rydde et mindre vandhul for grene og opvækst, og dermed forbedre vilkårene for de særlige dyr og planter, der er tilknyttet denne biotop. Solen kiggede også frem i løbet af formiddagen og med leg, bål og snobrød havde både børn, lærere og pædagoger en dejlig dag i naturen.

Dagen bød også på en konkurrence mellem klasserne om navnet på den kommende skov. Vinderne blev Asylklasse II med navnet 100-Skoven, der henviser til de over 100 børn, der var med til at plante skoven. Skovrejsningen er en del af 100 ha bynær erstatningsskov der etableres efter rydninger til Det Nationale Testcenter for Vindmøller ved Østerild.

Eleverne var utrolig positive - ja faktisk næsten høje af oplevelsen. Jeg er helt sikker på, at det har givet gode snakke i hjemmene også. En elev kaldte det selv for en trivselsdag, og så kan jeg jo kun tænke, at missionen lykkedes,

fortæller Trine Græsbøl Eriksen, lærer på Hannæs-Østerild Skole.

Kontakt

Kristian Skau Bjerreskov

Skov- og Landskabsingeniørstuderende