Indmelding af grundvandskortlægning

01-04-2016

Brev om indmelding af grundvandskortlægning er sendt ud til landets kommuner og regioner.

Naturstyrelsen har udsendt brevet "Tilbud om indmelding af grundvandskortlægning" til landets kommuner og regioner med proceduren
for indmelding af ønsker til kortlægning af grundvandsressourcen. Indmeldingen vil ske via dataudvekslingsplatformen GeoCloud.

GeoCloud vil blive anvendt frem til efteråret, hvor metoden evalueres i samarbejde med grundvandskortlægningens koordinationsgruppe.

Brevet er sendt på mail til hovedpostkasser samt som fysisk post.

Klik her for at se brevet.