Naturstyrelsen giver ynglehjælp til danske øgler

05-04-2016

Naturstyrelsen Midtjylland forsøger at hjælpe markfirben med sandpletter til solbadning og æglægning

undefined

I den forgangne uge har man på de lyngklædte bakker ved sydenden af Bølling Sø kunnet opleve to af Naturstyrelsens skovløbere svinge en god, gammeldags jordhakke. Flere steder på de sydøst- eller sydvestvendte bakkeskråninger blev 2-4 kvadratmeter lyngtørv hakket løs og skrabet til side, så den sandede jord blev blottet. Derefter forlod skovløberne bare stedet uden at foretage sig yderligere.

Umiddelbart kunne det se ganske formålsløst ud, men der er en mening med arbejdet. Vore små danske øgler i form af markfirben mangler nemlig i den grad sandpletter eller øglepletter, om man vil. Her kan de sole sig og blive varmet igennem, og her kan de lægge deres æg, hvorefter solen vil sørge for tilstrækkelig opvarmning til at æggene udruges, så en ny generation af firben kan komme på benene.  

Etableringen af disse øglepletter med sandet jord er et blandt flere eksempler på, hvordan Naturstyrelsen med små indgreb eller tiltag forsøger at øge biodiversiteten i et skov- eller naturområde.

undefined

Torben Bøgeskov

Naturvejleder