Udkast til referat fra Koordinationsgruppemøde

18-04-2016

Udkast til referat fra Koordinationsgruppemøde den 2. februar 2016

Udkastet til referatet kan findes her.

Koordinationsgruppen mødtes den 2. februar 2016 i Aalborg for at drøfte temaer inden for grundvandskortlægning og beskyttelse af grundvand:

  • Kommisorium
  • Administrationsgrundlag
  • Kortlægningsproces og indmeldingsprocedure
  • Bekendtgørelse ang. procedure for grundvandskortlægning
  • Afværgeprobelmatik
  • GeoVejledninger
  • BNBO-projektet
  • Overblik over udarbejdede indsatsplaner
  • Det kommende Grundvandsseminar