Skovrejsning i Nørhå

26-04-2016

Naturstyrelsen Thy har plantet 20 ha ny skov i Nørhå syd for Stenbjerg Plantage og 8 ha ny skov ved Tømmerby.

Skovplantningen er et led i tilplantningen af 100 ha skov i Thisted Kommune som erstatning for skovfældningen i Østerild Plantage i forbindelse med anlæg af Det Nationale Testcenter For Store Vindmøller.

Begge skovområder er anlagt efter principper for ”naturnær skovdrift” og ”god statslig skovrejsning” med skovbryn, overvejende løvtræ, og gruppevis plantninger af mange forskellige arter. På borgermøder er interesserede brugere blevet inddraget i skovens udformning og indhold, som har resulteret i anlæg af frugthave, stier og lysåbne områder i skovene.

Plantningerne bliver nu renholdt ved harvning i 2 år. Herefter kan træerne klare sig selv.

Kort over skovrejsningen i Nørhå

Korte over skovrejsningen ved Tømmerby

Kontakt

Thorkild Sørensen

Skovfoged