Stop for permanent udlægning

15-04-2016

For at begrænse udbredelsen af antikoagulanter, og dermed risikoen for negative miljø- og sundhedseffekter, har Miljøstyrelsen i de senere år stillet vilkår om, at antikoagulante rotte- og musegifte ikke må udlægges permanent. Dvs. at midlerne kun må benyttes, når der er konstateret forekomst af rotter eller mus.

Kun et enkelt middel findes endnu på markedet, som er godkendt før denne regel indførtes. Godkendelse af dette middel udløber den 11. juli 2016, hvorefter reglen vil gælde for alle lovlige midler på det danske marked.