Naturen fejres på Randbøl Hede

28-04-2016

Den 21. maj vil heden summe af liv og aktiviteter – kom og vær med, når fårene klippes, lyngen brændes af og kartoffeltyskerne rumsterer.

Det skal fejres!

Kirstinelysts Venner og Naturstyrelsen er gået sammen om at fejre den særlige natur på Randbøl Hede. Det foregår ved et stort arrangement på Naturrum Kirstinelyst den 21. maj.

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne. Der er tilrettelagt en vifte af aktiviteter for alle aldre, uanset om man er til fart på en hesteryg eller en stille tur med kikkert.

Klap en ko, kram et lam og spis et krondyr

Man kan eksempelvis være hedebonde for en dag og give sig i kast med lyng-leen. Eller komme tæt hedens firbenede naturplejere og kigge med, når fåret skal af med vinterpelsen.

Endelig kan man udforske hedelandskabet både fra hesteryg, en tur i hestevogn og på en guidet vandretur med en naturvejleder. Vandreturene har forskellige temaer, for eksempel fuglekiggeri, hedens flora eller en historisk rejse med hedebønder og kartoffeltyskere.

Når sulten melder sig, kan man købe stegt krondyr med tilbehør. Til dessert kan der bages pandekager over bålet. Der vil også være mulighed for at købe kaffe og kage.

Bål og brand for at pleje naturen

Naturstyrelsens folk har gennem en årrække plejet heden ved at brænde den af. Denne dag vil brandudstyr, vandvogn og andet materiel blive demonstreret, ligesom et par af de guidede ture vil have fokus på forskellige typer af hedepleje.

undefined

Natura 2000-dag over hele Europa

Den 21. maj 1992 blev EU's habitatdirektiv vedtaget. Habitatdirektivet danner sammen med fuglebeskyttelsesdirektivet grundlag for Natura 2000-områderne. Dagen fejres over hele Europa med forskellige arrangementer. Se mere på http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/events-upcoming/173_european_natura2000_day_and_award_ceremony_en.htm

Superliga-natur

Randbøl Hede er et af Danmarks 252 Natura 2000-områder. Natura 2000-områderne er en slags superliga blandt naturområder. Det betyder, at de rummer nogle særlige naturværdier og derfor kræver særlig pleje. Randbøl Hede plejes både ved afbrænding og afgræsning. Hedeplejen sker med EU-støtte via LIFE Hede-projektet.

 

Praktiske oplysninger

Tid: Lørdag den 21. maj kl. 10.00-15.00

Sted: Naturrum Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl.

Husk: arrangementet er gratis, men husk kontanter til mad, kaffe og hestevognstur

 

Yderligere oplysninger

Naturvejleder Helle Thuesen, Obfuscated Email eller 25 40 85 88
Naturvejleder Gert Hougaard Rasmussen, Obfuscated Email eller 25 40 85 85.

undefined