Jordbro Engsø er nu indviet

30-08-2016

Søndag den 28. august blev Jordbro Engsø indviet. Søen, der er på 115ha, ligger ved Jordbro Å nær Hjarbæk Fjord og er omgivet af våde og tørre enge. Søen er etableret som et statsligt vådområdeprojekt.

undefined 

Søndag d. 28. august blev Jordbro Engsø indviet. Den nye sø, der dækker ca. 115 ha er blevet til i samarbejde mellem Naturstyrelsen, Viborg Kommune, Skive Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og ikke mindst de lokale lodsejere, der frivilligt er gået ind i projektet om naturgenopretningen af det ca. 140 ha. store område ved Jordbro Å.

Målene med projektet er at reducere kvælstofudledningen til Hjarbæk Fjord, at genskabe naturlig hydrologi i området, at sikre og forbedre forholdene for den lokale flora og fauna, at muliggøre afgræsning på de ikke vanddækkede arealer efter projektet er gennemført, og at fastholde eller eventuelt øge de rekreative muligheder i området.

Der har i hele forløbet været en meget stor opbakning til projektet fra lodsejere, interesseorganisationer og lokale beboerforeninger. Tovholder på det hele har været projektleder Jørgen Bidstrup fra Naturstyrelsen Himmerland.

Den festlige indvielse var velbesøgt med mere end 150 deltagere. Skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen bød velkommen. Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard og Viborg Kommunes formand for Klima- og Miljøudvalget Mads Panny holdt tale inden de to politikere klippede snoren til stien langs søen. Herefter gik alle de fremmødte fra Ørum langs søen til Knudby. På ruten var der sang og musik ved Søby–Højslev Amatørteater og Bruddal Koret. Endvidere var der opstillet flere finurlige figurer af Beth Sloth Larsen. Ved Kærhuset i Knudby ventede et festligt traktement og mere optræden af lokale aktører. Alt i alt en festlig dag med stor lokal opbakning og engagement.

 

Torben Bøgeskov

Naturvejleder
Midtjylland