Landbrugsjord sikret til at udvide skov ved Hinnerup

30-08-2016

1. september 2016 skifter 95 hektar jord hænder, og dermed kan arbejdet begynde med at rejse en ny skov mellem Hinnerup og Grundfør.


Hinnerup Vandværk, Naturstyrelsen og Favrskov Kommune indgik i december 2015 en samarbejdsaftale om at etablere 180 hektar ny skov over en årrække, hvoraf de nyindkøbte 95 hektar er starten.
Formålet med den nye skov er at beskytte drikkevandet i området og samtidig skabe et bynært rekreativt område. Det nyerhvervede areal får den nye skov til at hænge sammen med den nærliggende Himmerig Skov.
 

De tre parter er alle med til at betale for jorden, og sammen med lokale interessenter vil de også planlægge skovens opbygning og indretning. Naturstyrelsen står derefter for at plante skoven til, den fremtidige drift og administrationen.


Ideen med at etablere en skov går helt tilbage til 2006, hvor det daværende amt fremlagde en plan for at sikre drikkevandet i området. Dengang blev skovrejsning nævnt som et løsningsforslag.

De 95 hektar landbrugsjord er nu opkøbt og dermed formelt klar til at blive en del af skovrejsningen. Nils Borring, borgmester i Favrskov Kommune, glæder sig over, at det så hurtigt har været muligt at erhverve sig jorden.
- Det er et stort areal, så det er flot, at overdragelsen
nu er på plads. Jeg glæder mig ikke mindst over alle de rekreative muligheder, projektet vil give for vores borgere, siger borgmester Nils Borring.

Bjarne Wiese, formand for Hinnerup Vandværk, er glad for det gode samarbejde mellem de involverede parter.
- Der er bred enighed om, hvad vi vil med projektet, og alle kan se det fantastiske i
,at vi kan være med til at sikre fremtiden for 12-14 procent af vandforbruget i kommunen ved at etablere denne skov, siger Bjarne Wiese.

Søren Hald, skovrider ved Naturstyrelsen Søhøjlandet, glæder sig også over det gode samarbejde, og over at projektet er kommet så godt fra start:
- Det er dejligt, at det er lykkedes at erhverve så stort et areal allerede nu. Da det erhvervede areal ligger op til Hinnerup by og samtidig skaber forbindelse til den eksisterende Himmerig Skov betyder det, at skoven får stor rekreativ værdi allerede fra starten. 
 

Den nye skov plantes på tidligere landbrugsjord i et smukt kuperet område mellem Hinnerup og Grundfør. Himmerig Skov består i forvejen af en skov på cirka 100 hektar, plantet for cirka 25 år siden. Med det nye areal fordobles arealet næsten, og skoven bliver mere end dobbelt så stor som eksempelvis Riis Skov ved Aarhus Bugten.

Yderligere oplysninger:

Distriktsfuldmægtig Ole Juul Andersen, Naturstyrelsen Søhøjlandet, tlf. 72 54 39 46/20 41 55 40

Borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune, tlf. 30 30 82 24

Afdelingsleder Karin Hvidberg Nilsson, Favrskov Kommune, tlf. 89 64 52 12/24 34 65 15

Formand Bjarne Wiese, Hinnerup Vandværk, tlf. 21 46 30 20