Naturgræs kan dække varmeforbruget for ca. 100.000 husstande

16-08-2016

Naturstyrelsen tager nu en ny, danskproduceret maskine i brug, der høster græs fra enge og ådale, så det kan blive til biogas. Potentielt vil det kunne levere varme til samtlige husstande i Odense Kommune.

Nænsom. Maskinen har larvefødder, så den høster skånsomt i naturen. Foto: Naturstyrelsen.

Værdifuld natur går tabt, hvis ikke enge og ådale bliver græsset, eller der slås hø. Men ofte er det en dyr og besværlig affære, og i dag er mange naturområder ved at gro til. Derfor tager Naturstyrelsen nu en ny, danskproduceret specialmaskine i brug, der uden at skade naturområderne kan høste naturgræs og samle det, så det kan bruges til at producere biogas. Det skal gøre naturplejen til en økonomisk gevinst, så det bliver attraktivt for flere landmænd og andre lodsejere at høste græsset. 

- Arter som orkideer og engblomster trives kun, hvis det høje græs på enge og ådale bliver holdt nede. Det er dyrt i arbejdstid, og derfor har vi ledt efter nye metoder, der kan udnytte græsset og gøre naturplejen til en ressource frem for en udgift. Ved at omdanne græs til gas, slår vi flere fluer med et smæk. Det giver bedre natur og grøn energi, og samtidig kan det gøre naturplejen mere økonomisk rentabel, siger skovrider Jesper Blom-Hansen.


Naturstyrelsen anslår, at der i Danmark er 100.000 hektar enge, der kan høstes med den nye maskine. Græsset kan i biogasanlæg udnyttes til at producere 15 - 1600 m3 metangas pr. hektar svarende til en typisk husstands årlige varmeforbrug. Enggræsset vil dermed kunne dække ca. 100.000 husstandes forbrug, hvis al græsset blev indsamlet og omdannet til biogas. Det svarer til at dække varmeforbruget i alle hustande i Odense Kommune. Samtidig fjerner indsamlingen af græsset kvælstof og fosfor fra engene.

Naturstyrelsen har gennem de seneste år foretaget flere forsøg med udenlandske maskiner, men den nyudviklede specialmaskine tegner til at kunne gøre det billigere og mere effektivt. Naturstyrelsen vil nu teste maskinen på engarealer ved Lindenborg Å og Nørreåen ved Brønderslev, og går det godt, er man nået meget nærmere at gøre naturplejen til en forretning.

Maskinen har Danmarkspremiere i dag, hvor den vil blive demonstreret ved Lindenborg Å på enge ved Vaarst sydøst for Aalborg.

 

 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Yderligere oplysninger:

Ole Hyttel

Skovfoged
Naturstyrelsen, Vendsyssel

Se en lille video med maskinen

Her demonstreres høst og opsamling af biomasse på enge ned mod Lindenborg Å

(Video, ca. 2 min - Naturstyrelsen)

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.