Ny skov i Gørløse og Skævinge klar til brug

12-08-2016

Gørløse Skov og Skævinge skov har nu fået stier, hundehegn, bord og bænke og hver en P-plads. Så alt er nu klar til brug.

Gørløse Skov

Gørløse Skov

Gørløse Skov vokser stødt og roligt. I løbet af 2015 blev endnu et område pløjet, hegnet og tilplantet med skovtræer og buske. Skoven er nu så stor og sammenhængende, at det har været muligt at lave et stiforløb i samarbejde med Hillerød Kommune. Der er nu afmærket et stiforløb, sat et bord og bænke op og lavet P-plads, så området kan tages i brug. En del af den hegnede skov er udpeget til midlertidig hundeskov, så længe skoven vokser op under hegn. Her kan hunden løbe uden snor på turen i hegningen. Dog skal der som altid være styr på hunden, så den ikke generer andre hunde og mennesker, der bruger området.

Skævinge Skov ved Bjerggården

Et mindre skovrejsningsområde lige nord for Tjæreby er nu klar til brug. I løbet af 2015 blev området pløjet, hegnet og tilplantet med skovtræer og buske. Der er nu lavet stier, sat bord og bænke op, så området kan tages i brug. Hele skoven er hegnet og udpeget til hundeskov, så her kan hunden løbe uden snor på turen i området. Dog skal der som altid være styr på hunden, så den ikke generer andre hunde og mennesker, der bruger området.

Skævinge Skov ved Bjerggården

 Den nye skov

Størstedelen er af de nye skove er tilplantet med løvtræer; bøg, lind og eg, men ind i mellem står der også lidt fyrre – og lærketræer. Rundt om flere af de nye skovtilplantninger, er der plantet et skovbryn, som består af buske og træer med blomster og bær, som er tiltrækkende for dyrelivet bl.a. bier, fugle, mus og egern. På de ældst tilplantede områder i Gørløse Skov er træerne nu 5 – 7 m høje og danner en tæt skov. De fleste nye tilplantninger hegnes, for det har vist sig at de mange rådyr i området er for hårde ved de små træer. Efter ca. 7 – 8 år kan hegnet som regel fjernes. Imens er det vigtigt at lågene holdes lukket, så råvildtet ikke kommer ind i hegningerne. Ved Bjerggården tages hegnet ikke ned så længe det kan holde, men forventes også at være hundehegn, når træerne vokser op. Et stort område ligger hen som græsareal, der bliver slået en gang om året. Området er delt i to indhegninger på grund af det vandløb, der løber igennem området og som kommunen plejer hvert år.

Velkommen indenfor
Stierne i områderne er græsstier, som bliver slået flere gange i sommersæsonen. Her i sommer er der blevet opmærket en gul rute i Gørløse Skov, som går rundt i området på begge sider af Kurreholmvej. Foreløbig er det ikke muligt at lave hele turen inde på Naturstyrelsens arealer, så en del af turen går langs offentlig vej. Der er flere låger ind til de indhegnede skovområder begge steder. Der lavet en ny parkeringsplads ved hver skov og sat bord og bænke op, så der er en fin udsigt.


Græssende dyr

I Gørløse Skov er der flere områder, der er hegnet med el-hegn og forpagtet ud til græsningen. Denne sommer er der kreaturer på to nye græsningsarealer og får i et lidt ældre hegn bag spejderhytten ved banen. Det er håbet at græsarealerne kan berige området både med hensyn til vilde blomster og insekter, men også med variation på ture rundt i den nye skov.

 

Skovrejsningsråd
Publikumsfaciliteterne og tilplantningen har været vendt og diskuteret i et skovrejsningsråd, der har fulgt og påvirket udviklingen fra starten, og som stadig indkaldes til at diskutere nye tiltag i skovrejsningsområdet, der hele tiden vokser med nye arealer.

 

Arealerne opkøbes og tilplantes i samarbejde med HOFOR, som har interesse i rent drikkevand og financierer opkøbene og Hillerød Kommune, som laver planer for, hvor skoven er ønsket. Vil du vide mere om skovrejsningen i den sydvestlige del af Hillerød Kommune, om skovrejsningsrådet  eller se kort med stier for områderne, så gå ind på Naturstyrelsens hjemmeside. 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/skaevinge-og-goerloese-skov/