Succesfuld Summer Camp 2016 er nu veloverstået

26-08-2016

Deltagerne i årets summercamp har ydet en stor indsats og bidraget med pleje af naturen i Nationalpark Thy

Der arbejdes hårdt med høslæt i Tved Plantage.

I de sidste to uger har 15 unge udenlandske frivillige knoklet med at beskytte Thy’s natur. De unge kom fra lande som Spanien, Italien, Tyskland og Japan for at kaste sig over forskellige naturplejeprojekter på Naturstyrelsen Thys arealer i Nationalpark Thy. De unge frivillige har boet i en teltlejr og cyklet til og fra arbejdsopgaverne.

En af de frivillige, Leonie Schwettmann fra Tyskland, fortalte før hjemrejsen:

Vi har haft en virkelig god tid her i Danmark. Selvom det til tider var hårdt, har vi også haft en masse sjov. Jeg har fået en masse nye venner og har slet ikke lyst til at tage hjem endnu.

Det er fjerde år i træk at Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy afholder Summer Camp for frivillige. I år var det dog første gang, at Summer Campen har været målrettet internationale unge frivillige, og det er sket i samarbejde med Mellemfolkelig Samvirke. Desuden har Thisted Kommune bidraget med afviklingen af høslættet, og Naturplejenetværket for Nordvestjylland med deres projekt Naturpleje og Selvforsyning Hanstholm Asylcenter kom forbi en dag for at bidrage til arbejdet og for at møde de frivillige.

De frivillige har gennemført en lang række naturplejetiltag på Naturstyrelsen Thys arealer i Nationalpark Thy. Det har været opgaver som bekæmpelse af invasive arter, herunder Glansbladet Hæg og Rynket Rose flere steder i Stenbjerg, Tvorup og Vandet plantager, rydning primært af nåletræer på lysåbne arealer på Vangså Hede, Langsande i Tved og Bøgsted Rende, nedskæring af Rynket Rose i klitterne ved Vorupør, lysstilling af en sø i Tvorup Plantage, høslæt på en skoveng i Tved Plantage samt rydning af mindre nåletræer og birk langs Sjørrings Sø udløbet i Faddersbøl.

Den indsats, de frivillige har lagt i arbejdet, vil fremafrettet være til stor gavn for naturen. Naturplejen har forbedret vilkårene for arter som bl.a. Strand Snerle, Soldug og Klokke-ensian. Summer Camp 2016 har således været en stor succes for både deltagere, medvirkende aktører og naturen.

Naturstyrelsen Thy takker alle bidragsydere for indsatsen.

Kontakt

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig