Heste på Kalvholm er hjemtaget

21-12-2016

Som forsøg har der gået heste ude året rundt i Skjern Enge. Nu udløber forpagtningen, og Naturstyrelsen vurderer på baggrund af erfaringerne, at der ikke permanent kan sikres ordentlige forhold for hestene, der nu er hjemtaget.

I de seneste år har der gået heste ude hele året på øen Kalvholm i Skjern Enge. Hestene tilhører en privat forpagter, der selv har valgt, at der skulle sættes heste ud som en del af Naturstyrelsens almindelige bortforpagtninger af græsningsarealer.

I en forsøgsperiode har det været aftalt, at hestene kunne gå ude året rundt, hvis forpagteren kunne etablere ordentlige forhold for dyrene. Nu udløber forpagterens aftale, og på baggrund af erfaringerne har Naturstyrelsen vurderet, at det er svært at sikre ordentlige forhold for hestene permanent, så ordningen lever op til dyrevelfærdslovgivningen. Hestene er nu taget hjem af forpagteren.

”Græssende dyr er vigtige naturplejere, og det er vigtigt for os, at dyrene har ordentlige forhold. For at sikre hestene tørt leje i vinterperioden, som lovgivningen stiller krav om, har der været etableret midlertidige læskure. Antallet af heste er nu så stort, at de eksisterende læskure ikke rækker, og af hensyn til det åbne landskab og åbeskyttelseslinjen ønsker vi ikke permanente læskure. Nu hvor forpagtningen udløber, har vi besluttet, at forholdene i floddeltaet ikke egner sig til permanent helårsgræsning, og der skal derfor findes en anden løsning fremadrettet,” siger Ulrik Lorenzen, der er skovrider på Blåvandshuk. 

Naturstyrelsen skal nu finde en ny forpagter, så der kan komme andre græssende dyr på området i sommerhalvåret næste år.

”Vi er åbne for, at der igen kan blive sat heste ud i sommerhalvåret, hvis den nye forpagter kan garantere ordentlige forhold,” siger Ulrik Lorenzen.

På Skjern Enge går der i alt godt 900 græssende dyr om sommeren. Mens der i Skjern Enge kun har været sat heste ud i forbindelse med en forpagtningsaftale, har Naturstyrelsen sat vilde heste ud på Langeland, hvor forholdene egner sig til, at de kan gå ude året rundt.