Høgeugle flyttet ind i Naturpark Amager

01-01-2017

undefined
En sjælden ugle har slået sig ned i Kongelunden på Amager, hvor den har resideret de sidste to måneder. Høgeuglen er dagaktiv og ikke særlig sky. Den er nem at spotte, og talrige fotografer og fuglekikker har gennem de sidste uger valfartet til Kongelunden, for at opleve den sjældne gæst.

Høgeuglen er en smule mindre end en natugle. Navnet skyldes, at den kan minde om en spurvehøg både pga. det fint tværbåndede bryst, den lange hale og de korte, relativt smalle vinger. 

Normalt holder høgeuglerne til i det nordlige Skandinavien.  Den yngler på grænsen mellem birke- og fyrreskov. Reden anlægges i huller i træer, f.eks. i gamle sortspættereder, men høgeuglen kan også benytte redekasser. Hvor længe høgeuglen bliver i Kongelunden kan afhænge af, hvor hård vinteren bliver.
undefined