Mere natur i skovene

05-12-2016

Pyntegrønt og juletræer er en del af produktionen fra skovene, men særlig naturrig er bevoksningerne nok ikke.

Det vil Naturstyrelsen Søhøjlandet gøre noget ved at tynde og underplante områder med pyntegrønt med løvtræer.

Pyntegrønt og juletræer er mange steder en vigtig del af skovproduktionen, men den ligner faktisk mere en landbrugsafgrøde i den intensive drift og behov for pleje.

Område med pyntegrønt er ofte intensivt plejede og for at give ordentligt udbytte skal de også gødes. 

Resultatet er dermed at naturindholdet i disse områder er mindre end i de øvrige skovområder.

Det er nok ikke lige den vej der er målsætningen for Naturstyrelsen. I Søhøjlandet har vi derfor påbegyndt et projekt der gerne skulle gøre områderne mere naturvenlige.

Mængden af nåletræer reduceres og i stedet indplantes buske og løvtræer, fortrinsvis af danske arter.

Som hovedtræart plantes bøg, men også lind og eg.

Buske plantes især i brynene ud mod omgivelser. He e skeleet meget til, at det gerne må være arter der bærer frugt både til glæde for dyrene og for skovgæsterne. F.eks. plantes mirabel, hvidtjørn, skovabild og fuglekirsebær.  Som noget specielt plantes der også ægte kastanier, der andre steder har vist sig fint at kunne sætte spiseegnede frugter, både til glæde for skovgæster der kender dem og for rådyr og mus der gen æder dem.

Foreløbig er der skaffet penge til at tilplante 7 ha i Hvinningdal Skov, Sønderskov og Thorsø bakker. På denne vis, og om få år vil disse skovområde fremstå helt anderledes variable end i dag